Khác biệt giữa các bản “Vui Bên Chúa”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Tạo trang mới với nội dung “==Tác Giả== *Nguyên tác: *Lời: *Nhạc: ==Lời Anh== ==Lời Việt== :'''Vui Bên Chúa''' :1. Niềm vui trong Cứu Chúa bổ lạ…”)
 
(Added mp3 and pdf)
 
Dòng 1: Dòng 1:
 
==Tác Giả==
 
==Tác Giả==
 
 
*Nguyên tác:  
 
*Nguyên tác:  
 
 
*Lời:  
 
*Lời:  
 
 
*Nhạc:  
 
*Nhạc:  
 
 
==Lời Anh==
 
==Lời Anh==
 
 
 
 
==Lời Việt==
 
==Lời Việt==
 
 
:'''Vui Bên Chúa'''
 
:'''Vui Bên Chúa'''
 
 
:1. Niềm vui trong Cứu Chúa bổ lại sức,
 
:1. Niềm vui trong Cứu Chúa bổ lại sức,
 
:Chúa ban thêm linh lực.
 
:Chúa ban thêm linh lực.
Dòng 21: Dòng 12:
 
:Ngài ban cho ta bao sức sống
 
:Ngài ban cho ta bao sức sống
 
:Khi lòng ta hân hoan ca khen Đức Chúa Cha.
 
:Khi lòng ta hân hoan ca khen Đức Chúa Cha.
 
 
:'''Điệp Khúc:'''
 
:'''Điệp Khúc:'''
 
:Niềm tin trong Cứu Chúa bổ lại sức,
 
:Niềm tin trong Cứu Chúa bổ lại sức,
 
:Chúa ban thêm linh lực.
 
:Chúa ban thêm linh lực.
 
 
:2. Ngày mai khi Chúa đến Ngài lại phán. “  
 
:2. Ngày mai khi Chúa đến Ngài lại phán. “  
 
:Hỡi con! kết quả gì? “
 
:Hỡi con! kết quả gì? “
Dòng 32: Dòng 21:
 
:Tình yêu ta ban sức sống mới
 
:Tình yêu ta ban sức sống mới
 
:Trong lòng người yêu ta luôn luôn đắc thắng hơn.  
 
:Trong lòng người yêu ta luôn luôn đắc thắng hơn.  
 
+
==Ca Khúc==
 +
==Nhạc Đệm==
 +
:<html5media height="520" width="1280">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/beat/773.mp3</html5media>
 +
==Nhạc==
 +
:<pdf width="400px" height="600px">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/sheet/773.pdf</pdf>
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Baptist]] (1993) - Bài số 294
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Baptist]] (1993) - Bài số 294
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ]] (1998) - Bài số 170
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ]] (1998) - Bài số 170

Bản hiện tại lúc 02:52, ngày 9 tháng 1 năm 2020

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời:
  • Nhạc:

Lời Anh

Lời Việt

Vui Bên Chúa
1. Niềm vui trong Cứu Chúa bổ lại sức,
Chúa ban thêm linh lực.
Niềm tin trong Jesus ban sự sống,
Đến với bao nhiêu người.
Ngài ban cho ta bao sức sống
Khi lòng ta hân hoan ca khen Đức Chúa Cha.
Điệp Khúc:
Niềm tin trong Cứu Chúa bổ lại sức,
Chúa ban thêm linh lực.
2. Ngày mai khi Chúa đến Ngài lại phán. “
Hỡi con! kết quả gì? “
Ngày mai khi Chúa đến Ngài lại phán. “
Hỡi con! kết quả gì? “
Tình yêu ta ban sức sống mới
Trong lòng người yêu ta luôn luôn đắc thắng hơn.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo