Vua Trên Muôn Vua

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Vua Trên Muôn Vua
  • Lời: Siôn
  • Nhạc: Cổ điệu Do Thái
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Vua Trên Muôn Vua
1. Làm Vua trên muôn vua
Quyền năng Chúa tuyệt đối
Ngôi nước vững bền
Bình an luôn muôn năm
Thành tín Chúa còn mãi
Ha-lê-lu-gia!
Jêsus vẫn mãi luôn làm Vua
Ban phước cho đời
Thái bình sẽ đến với toàn dân
Trên thế gian này.
2. Jêsus yêu nhân gian
Còn say đắm lạc lối
Hư mất trong đời
Ngài đem an vui
Cho người được hưởng hạnh phước
Ha-lê-lu-gia!
Jêsus xuống thế gian
Lầm than mang gánh cho người
Cứu chuộc cả những ai tội lỗi
Ha-lê-lu-gia!

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo