Vinh Quang Rạng Ngời

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 02:49, ngày 9 tháng 1 năm 2020 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Added mp3 and pdf)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Majesty
  • Lời: Jack Hayford
  • Nhạc: Jack Hayford
  • Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái

Lời Anh

Majesty
Majesty! Worship His Majesty,
Unto Jesus be all glory power and praise.
Majesty! Kingdom authority
Flow from His throne unto His own,
His anthem raise.
So exalt, lift up on high the name of Jesus,
Magnify! Come glorify Christ Jesus - the King.
Majesty! Worship His Majesty.
Jesus, who died, now glorified,
King of all kings.

Lời Việt

Vinh Quang Rạng Ngời - Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái
Ôi rạng ngời, Thiên nhan vinh quang đời đời,
Từ ngôi chí thánh nguồn yêu thương soi rạng nơi nơi.
Ôi rạng ngời, Thiên vương uy danh ngàn đời,
Tiếng ca dậy vang, núi cao biển xanh khắp nơi trời cao.
Lời suy tôn từ miền trần gian dâng lên ngôi báu Ngài,
Cùng dâng lên ngàn lời tung hô Jê-sus là Vua thánh!
Ôi rạng ngời, vinh danh Jê-sus ngàn đời, Các vua thờ tôn,
Đấng xưa đã chết, hiển vinh phục sinh.
Vua Jê-sus, oai nghi uy danh Jê-sus,
Ngợi khen Cứu Chúa, mọi vinh quang đem dâng về Vua ta.
Vua Jê-sus, oai nghi uy danh Jê-sus,
Tiếng ca rộn vang, khắp nơi trần gian, chúc Vua Toàn Năng.
Thần Nhân xưa vì lòng yêu thương, mang tội nhân thế rồi,
Cùng suy tôn, ngợi khen Jê-sus Vua Vinh Diệu vô đối.
Vua Jê-sus, oai nghi uy danh Jê-sus;
Chúa xưa liều thân nay đang làm Vua,
Vua trên mọi vua!

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo