Khác biệt giữa các bản “Vinh Quang Rạng Ngời”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Added mp3 and pdf)
 
(Không hiển thị 2 phiên bản của cùng người dùng ở giữa)
Dòng 1: Dòng 1:
 
==Tác Giả==
 
==Tác Giả==
 
 
*Nguyên tác: Majesty
 
*Nguyên tác: Majesty
 
 
*Lời: Jack Hayford  
 
*Lời: Jack Hayford  
 
 
*Nhạc: Jack Hayford  
 
*Nhạc: Jack Hayford  
 
+
*Lời Việt: [[Nguyễn Hữu Ái]]
 
==Lời Anh==
 
==Lời Anh==
 
 
:'''Majesty'''
 
:'''Majesty'''
 
 
:Majesty! Worship His Majesty,
 
:Majesty! Worship His Majesty,
 
:Unto Jesus be all glory power and praise.
 
:Unto Jesus be all glory power and praise.
Dòng 16: Dòng 11:
 
:Flow from His throne unto His own,  
 
:Flow from His throne unto His own,  
 
:His anthem raise.
 
:His anthem raise.
 
 
:So exalt, lift up on high the name of Jesus,
 
:So exalt, lift up on high the name of Jesus,
 
:Magnify! Come glorify Christ Jesus - the King.
 
:Magnify! Come glorify Christ Jesus - the King.
Dòng 22: Dòng 16:
 
:Jesus, who died, now glorified,  
 
:Jesus, who died, now glorified,  
 
:King of all kings.  
 
:King of all kings.  
 
 
==Lời Việt==
 
==Lời Việt==
 
+
:'''Vinh Quang Rạng Ngời - Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái'''
:'''Vinh Quang Rạng Ngời'''
 
 
 
 
:Ôi rạng ngời, Thiên nhan vinh quang đời đời,
 
:Ôi rạng ngời, Thiên nhan vinh quang đời đời,
 
:Từ ngôi chí thánh nguồn yêu thương soi rạng nơi nơi.
 
:Từ ngôi chí thánh nguồn yêu thương soi rạng nơi nơi.
 
 
:Ôi rạng ngời, Thiên vương uy danh ngàn đời,
 
:Ôi rạng ngời, Thiên vương uy danh ngàn đời,
 
:Tiếng ca dậy vang, núi cao biển xanh khắp nơi trời cao.
 
:Tiếng ca dậy vang, núi cao biển xanh khắp nơi trời cao.
 
 
:Lời suy tôn từ miền trần gian dâng lên ngôi báu Ngài,
 
:Lời suy tôn từ miền trần gian dâng lên ngôi báu Ngài,
 
:Cùng dâng lên ngàn lời tung hô Jê-sus là Vua thánh!
 
:Cùng dâng lên ngàn lời tung hô Jê-sus là Vua thánh!
 
 
:Ôi rạng ngời, vinh danh Jê-sus ngàn đời, Các vua thờ tôn,
 
:Ôi rạng ngời, vinh danh Jê-sus ngàn đời, Các vua thờ tôn,
 
:Đấng xưa đã chết, hiển vinh phục sinh.
 
:Đấng xưa đã chết, hiển vinh phục sinh.
 
 
:Vua Jê-sus, oai nghi uy danh Jê-sus,
 
:Vua Jê-sus, oai nghi uy danh Jê-sus,
 
:Ngợi khen Cứu Chúa, mọi vinh quang đem dâng về Vua ta.
 
:Ngợi khen Cứu Chúa, mọi vinh quang đem dâng về Vua ta.
 
 
:Vua Jê-sus, oai nghi uy danh Jê-sus,
 
:Vua Jê-sus, oai nghi uy danh Jê-sus,
 
:Tiếng ca rộn vang, khắp nơi trần gian, chúc Vua Toàn Năng.
 
:Tiếng ca rộn vang, khắp nơi trần gian, chúc Vua Toàn Năng.
 
 
:Thần Nhân xưa vì lòng yêu thương, mang tội nhân thế rồi,
 
:Thần Nhân xưa vì lòng yêu thương, mang tội nhân thế rồi,
 
:Cùng suy tôn, ngợi khen Jê-sus Vua Vinh Diệu vô đối.
 
:Cùng suy tôn, ngợi khen Jê-sus Vua Vinh Diệu vô đối.
 
 
:Vua Jê-sus, oai nghi uy danh Jê-sus;
 
:Vua Jê-sus, oai nghi uy danh Jê-sus;
 
:Chúa xưa liều thân nay đang làm Vua,
 
:Chúa xưa liều thân nay đang làm Vua,
 
:Vua trên mọi vua!
 
:Vua trên mọi vua!
 
+
==Ca Khúc==
 +
==Nhạc Đệm==
 +
:<html5media height="520" width="1280">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/beat/548.mp3</html5media>
 +
==Nhạc==
 +
:<pdf width="400px" height="600px">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/sheet/548.pdf</pdf>
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ]] (1998) - Bài số 469
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ]] (1998) - Bài số 469

Bản hiện tại lúc 02:49, ngày 9 tháng 1 năm 2020

Tác Giả

  • Nguyên tác: Majesty
  • Lời: Jack Hayford
  • Nhạc: Jack Hayford
  • Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái

Lời Anh

Majesty
Majesty! Worship His Majesty,
Unto Jesus be all glory power and praise.
Majesty! Kingdom authority
Flow from His throne unto His own,
His anthem raise.
So exalt, lift up on high the name of Jesus,
Magnify! Come glorify Christ Jesus - the King.
Majesty! Worship His Majesty.
Jesus, who died, now glorified,
King of all kings.

Lời Việt

Vinh Quang Rạng Ngời - Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái
Ôi rạng ngời, Thiên nhan vinh quang đời đời,
Từ ngôi chí thánh nguồn yêu thương soi rạng nơi nơi.
Ôi rạng ngời, Thiên vương uy danh ngàn đời,
Tiếng ca dậy vang, núi cao biển xanh khắp nơi trời cao.
Lời suy tôn từ miền trần gian dâng lên ngôi báu Ngài,
Cùng dâng lên ngàn lời tung hô Jê-sus là Vua thánh!
Ôi rạng ngời, vinh danh Jê-sus ngàn đời, Các vua thờ tôn,
Đấng xưa đã chết, hiển vinh phục sinh.
Vua Jê-sus, oai nghi uy danh Jê-sus,
Ngợi khen Cứu Chúa, mọi vinh quang đem dâng về Vua ta.
Vua Jê-sus, oai nghi uy danh Jê-sus,
Tiếng ca rộn vang, khắp nơi trần gian, chúc Vua Toàn Năng.
Thần Nhân xưa vì lòng yêu thương, mang tội nhân thế rồi,
Cùng suy tôn, ngợi khen Jê-sus Vua Vinh Diệu vô đối.
Vua Jê-sus, oai nghi uy danh Jê-sus;
Chúa xưa liều thân nay đang làm Vua,
Vua trên mọi vua!

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo