Vinh Hiển Ha-lê-lu-gia

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Vinh Hiển Ha-lê-lu-gia
  • Lời: Oswald Smith
  • Nhạc: Walt Huntley
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Vinh Hiển Ha-lê-lu-gia
1. Ánh sáng mai dâng lên trời cao
Đêm qua rồi tối tăm vượt qua
Chúa tái lâm từ nơi chí cao.
Điệp Khúc:
Vinh hiển Ha-lê-lu-gia!
Ô! Vua hiển vinh
Ngài sắp tái lâm nay mai
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Chúa tái lâm từ nơi chí cao
Vinh hiển Ha-lê-lu-gia!
2. Khắp đất đang mong Vua hồi loan
Thiên binh cùng hát dâng đồng tâm
Chúc tán Vua thượng thiên giáng lâm.
3. Chúa tái lâm đem bao bình an
Muôn ưu sầu khổ đau đều tan
Chúa tái lâm làm Vua vẻ vang.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo