Vũ Văn Cư

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Vài Nét Tiểu Sử

Thánh Ca

Tựa đề
  1. Lớn Bấy Duy Ngài
Nguyên Tác
  • O Store Gud (1886)
Lời
  • Karl Gustav Boberg
Nhạc
  • Dân Ca Thụy Điển

Tham Khảo