Vì Sao Tôi Yêu Jêsus

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Vì Sao Tôi Yêu Jêsus
  • Lời: Ida A. Kontz
  • Nhạc: Ida A. Kontz
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Vì Sao Tôi Yêu Jêsus
Bạn ngạc nhiên nhân sao tôi mến yêu Jêsus
Yêu Jêsus, kính khen Ngài
Bạn ngạc nhiên nhân sao tôi mến yêu Jêsus?
Này bạn hãy ngồi nghe đôi lời
Tôi yêu Ngài vì Ngài đã gánh tội lỗi tôi
Chịu hình thế tôi
Này nguyên nhân sao tôi luôn mến yêu Jêsus
Vì Jêsus chịu chết thế tôi.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo