Vì Ai

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Vì Ai?
  • Lời: J. M. Moore
  • Nhạc: J. M. Moore
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Vì Ai?
1. Vua Jêsus sao thân bị treo trên thánh giá?
Khổ đau nhục nhã như tội nhân
Ngài là người thương yêu hằng cứu giúp bạn thân
Chúa trên thập giá xưa vì ai?
Điệp Khúc:
Bao nhiêu ô tội của tôi khiến Chúa mang hình
Trên Gô-gô-tha thân Ngài treo
Một mình Ngài mang thay tôi mọi hình phạt đau khổ
Chúa hy sinh chết thay thân này.
2. Vua Jêsus ơi, sao Ngài yêu thương nhân thế?
Chết thay vì chúng tôi tội nhân
Thân tôi đâu xứng đáng tình thương yêu vô giá
Chúa trên thập giá xưa vì ai?

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo