Trao Niềm Tin

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Trao Niềm Tin
  • Lời: Nguyễn Anh Tài
  • Nhạc: Kurt Kaiser
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Trao Niềm Tin
1. Tình yêu bừng lên sức sống
Phát nguồn từ Chúa chí cao
Rồi lan tràn ra khắp chốn
Chảy tràn vào lòng kẻ khát khao
Thuật sao được ơn Chúa lớn thay
Ấy do tình yêu trong Ngài
Bạn nếm ơn lành từ Chúa muôn đời
Bạn hãy rao ra danh Ngài.
2. Mùa xuân dịu êm mang tới
Cỏ hoa ngạt ngào sức hương thơm
Đàn chim mừng ca nắng mới
Đón chào ngày hạnh phước nơi nơi
Tìm đâu được nơi núp vững an?
Chỉ do bàn tay năng quyền
Là Chúa muôn đời ngự chính tâm này
Vậy hãy rao ra danh Ngài.
3. Bạn ơi, lòng tôi mong ước
Phước này tràn vào tâm anh
Niềm tin bạn trao cho Chúa
Hết lòng nhờ cậy Chúa yêu thương
Cùng nhau truyền rao khắp chốn phúc âm
Thế gian cần nghe Tin Lành
Sự sống muôn đời từ Chúa trên trời
Vậy hãy rao cho muôn người.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo