Trước Khi Rạng Đông

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Lời: John W. Peterson
  • Nhạc: John W. Peterson

Lời Anh

Lời Việt

Trước Khi Rạng Đông
Lời Việt: Hoàng Bích
1. Bạn ơi đừng chán nữa, hãy quên đi buồn đau
Hãy phó trao đau thương, lên Chúa nhân từ
Ngày vui sẽ sớm đến, bóng đêm sẽ dần tan
Ánh sáng của ban mai, tỏa sau đêm dài
Dù đời này tối đen, chớ nên lo ngại chi
Chúa ở với ta luôn, không thiếu thốn gì
Đừng quên lời hứa xưa, trước khi lên trời cao
Chúa phán chớ lo chi, có ta ở cùng.
2. Nhìn lên nơi Cứu Chúa, hãy tin theo Ngài đi
Phó hết cả tương lai, cho Chúa dẫn đường
Ngài không xa cách mãi, dẫu không ai nhìn thấy
Có Chúa ta vui thay, hát ca đêm ngày
Ngày mai trời sáng tươi, Chúa đem ta đời mới
Bởi vững tin Giê-xu, lòng mãi an bình
Rồi đây dù chiến tranh, khó khăn đếm dọa dẫm
Vẫn thấy tâm an vui, Chúa ta ở gần.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo