Trên Chốn Đồi Cao

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Trên Chốn Đồi Cao
  • Lời: Keith Whitford
  • Nhạc: Keith Whitford
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Trên Chốn Đồi Cao
1. Đêm dần lan trên núi
Bóng thập tự còn kia
Môn đồ nào đâu thấy, một mình chết thương
Huyết nhuộm hồng thân báu
Chúa vì ai khổ đau
Vua Thánh từ thiên đàng xuống tận thế gian.
Điệp Khúc:
Chúa ôi! Vì ai thân Chúa mang hình
Từ thiên cung cao sang Ngài xuống ô trần
Khổ hình! Thân Ngài treo trên núi xưa
Cho bao người trần thế thấy rõ đường đi
Chúa ôi! Mọi buồn thương Chúa cam chịu
Để đời tôi đổi mới từ ly ô trần
Đêm trần thế biến đi trước yêu thương thánh
Bao ngày dài tăm tối còn đâu.
2. Trên đồi hoang xơ xác
Chúa khổ nhục vì ai
Thân hồn Ngài tan nát, sầu thương đắng cay
Hông tràn tuôn huyết báu Chúa vì ai khổ đau
Vui xuống trần mang hình cứu chuộc thế nhân.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo