Trên Bước Đường Đời

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Trên Bước Đường Đời
  • Lời: A. A. Luther
  • Nhạc: A. A. Luther
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Trên Bước Đường Đời
1. Trên mỗi bước tôi đi, luôn có Chúa đưa đường
Hằng ngày nâng niu dắt dìu, hằng ngày Cha luôn soi lối
Đi bất cứ đâu, bao khó nguy xem thường
Lòng nhớ ghi nơi lời hứa: “Chúa luôn luôn đi cùng!”
2. Đi bất cứ nơi đâu, nơi phố đông vui vầy
Hoặc làng quê xa khó nghèo, hay trên cao nguyên heo hút
Luôn có Chúa Jêsus thêm đức tin vững bền
Ngài dẫn đưa ta cùng bước tới những nơi đang cần.
3. Theo Chúa đi muôn phương không quản xa hay gần
Được Ngài ban thêm sức lực càng mạnh chân vươn đi tới
Đi bất cứ nơi đâu gieo giống thiêng Tin Lành
Truyền bá danh Jêsus đến khắp thế gian ô trần.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo