Trên Đường Đời

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Trên Đường Đời
  • Lời: John W. Peterson
  • Nhạc: John W. Peterson
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Trên Đường Đời
1. Những bước trong đời hằng ngày có Jêsus gần bên tôi
Dắt dìu khắp nơi Chúa ban tâm hồn thỏa vui
Bóng tối tan rồi, Ngài thường biến đêm nên ngày đẹp tươi
Chúa gìn giữ tôi qua mọi lối đi trong đời.
Điệp Khúc:
Tôi không lo âu, dù lối đi dài gió cuốn mau
Khi qua non cao, hay khi vượt thung lũng sâu
Vẫn thấy an lòng, vì nhận biết Jêsus cùng đi chung
Hết hồi gió sương, theo Ngài đến nơi thiên đường.
2. Có những năm dài một mình bước như không còn tương lai
Thất vọng đắng cay đã theo tôi từng phút giây
Lúc đến tin Ngài, một ngày nhớ ghi muôn đời không phai
Giã từ đắng cay, vui mừng bước đi bên Ngài.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo