Tiếng Gọi Con Gặt

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 02:47, ngày 9 tháng 1 năm 2020 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Added mp3 and pdf)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: A Call for Reapers
  • Tựa đề: Tiếng Gọi Con Gặt
  • Lời: J. O. Thompson
  • Nhạc: J. B. O. Clemm
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Tiếng Gọi Con Gặt
1. Gió thổi lướt qua trên khung lúa vàng
Chập chờn như con sóng lượn mau
Lúa chín khắp nơi trông rỡ ràng
Nghìn tia sáng thái dương tô màu.
Điệp Khúc:
Chúng tôi khẩn tha thiết với Chủ Ông
Nguyện bảo thêm tôi tớ ra đồng
Trải khắp đó đây không nên diên trì
Gặt xong cả trước lúc chung kỳ.
2. Sáng sớm bảo nông phu ra khắp đồng
Nhằm hồi trưa sai chúng hoạch thâu
Trước lúc phía non tây chen ánh hồng
Gặt xong lúa chín khắp địa cầu.
3. Hỡi kẻ Chủ sai ra khắp cánh đồng
Cùng gặt muôn muôn lúa vàng đây
Tối đến chúng ta yên trong giấc nồng
Miền thiên quốc thỏa vui sum vầy.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo