Khác biệt giữa các bản “Tiếng Gọi Con Gặt”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Added mp3 and pdf)
 
Dòng 1: Dòng 1:
 
==Tác Giả==
 
==Tác Giả==
 
 
*Nguyên tác: A Call for Reapers
 
*Nguyên tác: A Call for Reapers
 
 
*Tựa đề:  Tiếng Gọi Con Gặt
 
*Tựa đề:  Tiếng Gọi Con Gặt
 
 
*Lời: J. O. Thompson
 
*Lời: J. O. Thompson
 
 
*Nhạc: J. B. O. Clemm
 
*Nhạc: J. B. O. Clemm
 
 
*Tài Liệu:
 
*Tài Liệu:
 
 
==Lời Anh==
 
==Lời Anh==
 
 
 
 
==Lời Việt==
 
==Lời Việt==
 
 
:'''Tiếng Gọi Con Gặt'''
 
:'''Tiếng Gọi Con Gặt'''
 
 
:1.  Gió thổi lướt qua trên khung lúa vàng
 
:1.  Gió thổi lướt qua trên khung lúa vàng
 
:Chập chờn như con sóng lượn mau
 
:Chập chờn như con sóng lượn mau
 
:Lúa chín khắp nơi trông rỡ ràng
 
:Lúa chín khắp nơi trông rỡ ràng
 
:Nghìn tia sáng thái dương tô màu.
 
:Nghìn tia sáng thái dương tô màu.
 
 
:'''Điệp Khúc:'''
 
:'''Điệp Khúc:'''
 
:Chúng tôi khẩn tha thiết với Chủ Ông
 
:Chúng tôi khẩn tha thiết với Chủ Ông
Dòng 29: Dòng 17:
 
:Trải khắp đó đây không nên diên trì
 
:Trải khắp đó đây không nên diên trì
 
:Gặt xong cả trước lúc chung kỳ.
 
:Gặt xong cả trước lúc chung kỳ.
 
 
:2.  Sáng sớm bảo nông phu ra khắp đồng
 
:2.  Sáng sớm bảo nông phu ra khắp đồng
 
:Nhằm hồi trưa sai chúng hoạch thâu
 
:Nhằm hồi trưa sai chúng hoạch thâu
 
:Trước lúc phía non tây chen ánh hồng
 
:Trước lúc phía non tây chen ánh hồng
 
:Gặt xong lúa chín khắp địa cầu.
 
:Gặt xong lúa chín khắp địa cầu.
 
 
:3.  Hỡi kẻ Chủ sai ra khắp cánh đồng
 
:3.  Hỡi kẻ Chủ sai ra khắp cánh đồng
 
:Cùng gặt muôn muôn lúa vàng đây
 
:Cùng gặt muôn muôn lúa vàng đây
 
:Tối đến chúng ta yên trong giấc nồng
 
:Tối đến chúng ta yên trong giấc nồng
 
:Miền thiên quốc thỏa vui sum vầy.
 
:Miền thiên quốc thỏa vui sum vầy.
 
+
==Ca Khúc==
 +
:<html5media height="520" width="1280">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/mp3/410.mp3</html5media>
 +
==Nhạc Đệm==
 +
:<html5media height="520" width="1280">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/beat/410.mp3</html5media>
 +
==Nhạc==
 +
:<pdf width="400px" height="600px">https://wiki.thuvientinlanh.org/ThanhCa/TCTLVNMN/sheet/410.pdf</pdf>
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam]] (1950) - Bài số  410
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam]] (1950) - Bài số  410
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam]] (2011) - Bài số 410
 
* [[Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam]] (2011) - Bài số 410
 
* [[Thánh Ca]] – Thư Viện Tin Lành
 
* [[Thánh Ca]] – Thư Viện Tin Lành

Bản hiện tại lúc 02:47, ngày 9 tháng 1 năm 2020

Tác Giả

  • Nguyên tác: A Call for Reapers
  • Tựa đề: Tiếng Gọi Con Gặt
  • Lời: J. O. Thompson
  • Nhạc: J. B. O. Clemm
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Tiếng Gọi Con Gặt
1. Gió thổi lướt qua trên khung lúa vàng
Chập chờn như con sóng lượn mau
Lúa chín khắp nơi trông rỡ ràng
Nghìn tia sáng thái dương tô màu.
Điệp Khúc:
Chúng tôi khẩn tha thiết với Chủ Ông
Nguyện bảo thêm tôi tớ ra đồng
Trải khắp đó đây không nên diên trì
Gặt xong cả trước lúc chung kỳ.
2. Sáng sớm bảo nông phu ra khắp đồng
Nhằm hồi trưa sai chúng hoạch thâu
Trước lúc phía non tây chen ánh hồng
Gặt xong lúa chín khắp địa cầu.
3. Hỡi kẻ Chủ sai ra khắp cánh đồng
Cùng gặt muôn muôn lúa vàng đây
Tối đến chúng ta yên trong giấc nồng
Miền thiên quốc thỏa vui sum vầy.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo