Tiếng Chúa Gọi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Tiếng Chúa Gọi
  • Lời: C. F. Alexander
  • Nhạc: William H. Jude
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Tiếng Chúa Gọi
1. Jêsus kêu ta khi đời lao xao
Như cơn ba đào nơi biển cả
Mỗi ngày Jêsus kêu rằng
“Con ơi! Theo ta chớ chậm trễ phút giây.”
2. Dẫu mừng vui hay khi đầy ưu tư
Khi hanh thông hoặc khi lao khổ
Tiếng dịu êm thay khi Ngài khuyên ta
“Thêm lên nữa tình trìu mến ta.”
3. Jêsus kêu ta bởi lòng khoan nhân
Ta nên nghe lời khuyên của Chúa
Tấm lòng ta nên vâng phục luôn luôn
Ta yêu mến Ngài nhất trong đời.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo