Tiếng Êm Dịu

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Tiếng Êm Dịu
  • Lời:
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Tiếng Êm Dịu
1. Chúa biết tôi đang lạc bước, cách xa Cha từ lâu.
Chúa lấy yêu thương dìu dắt đến thiên môn lòa soi.
Tiếng Chúa êm thay, dịu thay. Khến tôi vâng phục ngay.
Kỳ diệu thay khi tiếng Chúa phán với tâm linh nầy.
Điệp Khúc:
Êm thay, dịu thay, thỏa vui tâm hồn tôi.
Tiếng êm dịu bấy, tiếng yêu thương gọi tôi.
Nét bút với âm thanh, cùng tiếng nói khó diển phô tường minh.
Tôi mừng vui khi nghe tiếng Chúa phán với tâm linh nầy.
2. Tiếng Chúa luôn êm dịu phán, hãy lắng tâm hồn nghe.
Vui bên ta luôn dìu dắt có Ta luôn gần con.
Sóng ác, mưa ma tràn khắp. Jêsus luôn cầm tay.
Ô vui thay khi tiếng Chúa phán với tâm linh nầy.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo