Tiến Ðến Bết-Lê-Hem

Từ Thu Vien Tin Lanh
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Oh Come, Little Children
  • Lời: Johann Shulz
  • Nhạc:
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Tiến Ðến Bết-Lê-Hem
1. Anh em dìu tay nhau cùng tiến lên đều bước nhanh.
Vô nơi thành Bê-lem miền Giu-đê, kề máng rơm.
Ðây quà từ trời đến: Ấy Chúa Con giờ nhập thế.
Cứu ta, ban ơn phước, đem niềm vui cho cuộc đời.
2. Jêsus ngày hôm nay đã giáng sinh vì chúng ta.
Trông lên trời bao la nhờ ánh sao dìu lối đi.
Xem kìa một hài nhi dung nhan hiền hòa trìu mến.
Sáng tươi hơn thiên sứ, Con Trời giáng sinh làm người.
3. Anh em đồng tung hô cùng các anh mục tử kia.
Giơ cao bàn tay lên nhìn Jêsus lòng chúc tôn.
Vui mừng vì Ngài đã đến xóa bôi bao gian ác.
Hát lên theo Thiên sứ, rao truyền tin vui bình an.

Tài Liệu Tham Khảo