Thi Thiên: Chương 94

Từ Thư Viện Tin Lành
Phiên bản vào lúc 16:07, ngày 2 tháng 5 năm 2022 của Admin (Thảo luận | đóng góp)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Đức Chúa Trời ôi! Sự báo thù thuộc về Ngài. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ôi! Sự báo thù thuộc về Ngài - Xin hãy tỏa rạng. 2. Vị Thẩm Phán của thế gian ôi! Xin hãy trỗi dậy. Xin báo trả xứng đáng cho những kẻ kiêu ngạo. 3. Đức Giê-hô-va ôi! Kẻ gian ác sẽ tồn tại bao lâu? Kẻ ác sẽ còn đắc chí cho đến bao giờ? 4. Chúng đã thốt lên những lời xấc xược. Tất cả những kẻ làm ác đều khoe khoang. 5. Đức Giê-hô-va ôi! Chúng đã nghiền nát dân của Ngài, và gây khốn khổ cho cơ nghiệp của Ngài. 6. Chúng đã giết những người góa bụa và các kiều dân, sát hại những người mồ côi. 7. Chúng nói rằng: “Đức Giê-hô-va sẽ không thấy. Đức Chúa Trời của Gia-cốp không hề quan tâm!”

8. Hỡi những kẻ dại dột trong dân chúng! Hãy suy xét. Hỡi kẻ người khờ dại! Khi nào thì các ngươi mới hiểu. 9. Đấng đã dựng nên lỗ tai lại không thể nghe sao? Đấng đã nắn nên những con mắt, sẽ không thể thấy hay sao? 10. Đấng đã kỷ luật các nước, sẽ chẳng trừng phạt sao? Ngài là Đấng dạy tri thức cho loài người. 11. Đức Giê-hô-va biết tư tưởng loài người: Chúng chỉ là hư ảo.

12. Đức Giê-hô-va ôi! Phước cho người nào được Ngài kỷ luật và dạy luật pháp của Ngài, 13 bởi vì Ngài sẽ cho người ấy được nghỉ ngơi trong ngày hoạn nạn, trong khi huyệt mả đang được đào cho kẻ ác, 14. bởi vì Đức Giê-hô-va không tiêu diệt dân của Ngài, cũng không từ bỏ cơ nghiệp Ngài. 15. Bởi vì sự xét xử sẽ trở lại với sự công chính; và mọi người có lòng ngay thẳng sẽ noi theo.

16. Ai sẽ trỗi dậy chống cự kẻ ác cho con? Ai sẽ đứng lên chống lại những kẻ làm ác cho con? 17. Nếu Đức Giê-hô-va không giúp đỡ con, thì không bao lâu nữa linh hồn con phải định cư nơi miền đất im lặng. 18. Khi con nói: “Chân con vấp ngã” thì Đức Giê-hô-va ôi, lòng nhân từ của Ngài đã nâng đỡ con. 19. Khi trong con có quá nhiều ưu tư lo lắng, thì sự an ủi của Ngài làm cho linh hồn con được tươi vui.

20. Kẻ cầm quyền đặt ra những luật lệ độc ác, lẽ nào Ngài liên minh với chúng? 21. Chúng hiệp nhau hại mạng sống của người công chính và lấy máu của người vô tội. 22. Nhưng Đức Giê-hô-va là thành lũy bảo vệ con, và Đức Chúa Trời là vầng đá ẩn náu của con. 23. Ngài sẽ báo trả chúng về những tội ác của chúng; Ngài sẽ tiêu diệt chúng vì sự gian ác của chúng; Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của chúng ta sẽ tiêu diệt chúng.

Bản Dịch 1925

1. Hỡi Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời, sự báo thù thuộc về Ngài, Hỡi Đức Chúa Trời, sự báo thù thuộc về Ngài, xin hãy sáng rực rỡ Chúa ra.
2. Hỡi quan xét thế gian, hãy chỗi dậy, Báo trả xứng đáng cho kẻ kiêu ngạo.
3. Hỡi Đức Giê-hô-va, kẻ ác sẽ được thắng cho đến chừng nào?
4. Chúng nó buông lời nói cách xấc xược. Những kẻ làm ác đều phô mình.
5. Hỡi Đức Giê-hô-va, chúng nó chà nát dân sự Ngài, Làm khổ sở cho cơ nghiệp Ngài.
6. Chúng nó giết người góa bụa, kẻ khách, Và làm chết những kẻ mồ côi.
7. Chúng nó rằng: Đức Giê-hô-va sẽ không thấy đâu, Đức Chúa Trời của Gia-cốp chẳng để ý vào.
8. Hỡi người u mê trong dân, khá xem xét; Hỡi kẻ ngu dại, bao giờ các ngươi mới khôn ngoan?
9. Đấng đã gắn tai há sẽ chẳng nghe sao? Đấng đã nắn con mắt há sẽ chẳng thấy ư?
10. Đấng sửa phạt các nước há sẽ chẳng phạt sao? Ấy là Đấng dạy sự tri thức cho loài người.
11. Đức Giê-hô-va biết rằng tư tưởng loài người Chỉ là hư không.
12. Hỡi Đức Giê-hô-va, phước cho người nào Ngài sửa phạt, Và dạy luật pháp Ngài cho,
13. Để ban cho người ấy được an nghỉ trong ngày hoạn nạn, Cho đến khi hầm đã đào xong cho những kẻ ác.
14. Vì Đức Giê-hô-va không lìa dân sự Ngài, Cũng chẳng bỏ cơ nghiệp Ngài.
15. Vì sự đoán xét sẽ trở về công bình, Phàm kẻ nào có lòng ngay thẳng sẽ theo.
16. Ai sẽ vì tôi dấy lên nghịch kẻ dữ? Ai sẽ đứng binh vực tôi đối cùng kẻ làm ác?
17. Nếu Đức Giê-hô-va không giúp đỡ tôi, Ít nữa linh hồn tôi đã ở nơi nín lặng.
18. Hỡi Đức Giê-hô-va, khi tôi nói: Chân tôi trợt, Thì sự nhân từ Ngài nâng đỡ tôi.
19. Khi tư tưởng bộn bề trong lòng tôi, Thì sự an ủi Ngài làm vui vẻ linh hồn tôi.
20. Ngôi kẻ ác nhờ luật pháp toan sự thiệt hại, Há sẽ giao thông với Chúa sao?
21. Chúng nó hiệp nhau lại nghịch linh hồn người công bình, Và định tội cho huyết vô tội.
22. Nhưng Đức Giê-hô-va là nơi ẩn náu cao của tôi; Đức Chúa Trời tôi là hòn đá, tức nơi tôi nương náu mình.
23. Ngài làm cho sự gian ác chúng nó đổ lại trên chúng nó, Và diệt chúng nó trong sự hung dữ chúng nó; Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi sẽ diệt chúng nó.

Bản Dịch 2011

Cầu Xin CHÚA Báo Trả Kẻ Thù

1 Lạy CHÚA, Ðức Chúa Trời, Ðấng báo trả;

Ðức Chúa Trời báo trả ôi, xin tỏa sáng chính Ngài.

2 Xin trỗi dậy, Ðấng Phán Xét thế gian ôi;

Xin báo trả xứng đáng những kẻ lên mình kiêu ngạo.

3 CHÚA ôi, những kẻ gian ác sẽ còn đắc chí đến bao lâu nữa?

Những kẻ gian ác sẽ còn vênh váo đến bao giờ?

4 Chúng buông ra những lời xấc xược;

Cả bọn làm ác đều thốt ra những lời phách lối khoe khoang.

5 CHÚA ôi, chúng nghiền nát con dân Ngài;

Chúng gây thương tổn cho cơ nghiệp Ngài.

6 Chúng giết hại người góa bụa và kiều dân;

Chúng tàn sát ngay cả cô nhi côi cút.

7 Rồi chúng nói, “CHÚA sẽ không thấy đâu;

Ðức Chúa Trời của Gia-cốp sẽ chẳng quan tâm đến đâu.”

8 Hãy chú ý nghe đây, hỡi những kẻ điên dại giữa phàm nhân;

Khi nào các người mới hiểu, hỡi quân u mê rồ dại?

9 Ðấng dựng nên lỗ tai, há chẳng nghe được sao?

Ðấng dựng nên con mắt, há chẳng thấy được sao?

10 Ðấng sửa phạt các dân, há chẳng biết trừng phạt sao?

Ðấng dạy dỗ loài người, há chẳng có kiến thức sao?

11 CHÚA hiểu rõ mọi tư tưởng thầm kín của loài người;

Ngài biết rõ rằng loài người chẳng qua là hư ảo.

12 CHÚA ôi, phước thay cho người nào được Ngài sửa phạt,

Và được Ngài dạy luật pháp của Ngài cho,

13 Vì Ngài sẽ cho người ấy được nghỉ ngơi trong ngày hoạn nạn,

Cho đến khi huyệt mả dành cho kẻ ác được đào xong.

14 Vì CHÚA sẽ không lìa bỏ con dân Ngài;

Ngài sẽ chẳng bỏ rơi cơ nghiệp Ngài.

15 Vì công lý sẽ được trả lại cho người công chính;

Và mọi người có lòng chính trực đều đeo đuổi điều ấy.

16 Ai sẽ trỗi dậy để chống cự kẻ ác cho con chăng?

Ai sẽ đứng lên binh vực con trước mặt những kẻ làm ác đây?

17 Nếu CHÚA không giúp đỡ con,

Thì chỉ một chút nữa thôi linh hồn con đã phải lặng im luôn rồi.

18 Khi con nói, “Ôi, tôi đã trợt chân!”

CHÚA ôi, lòng thương xót của Ngài đã giữ con đứng vững.

19 Khi tâm trí con bị vô số nỗi lo âu dồn dập,

Niềm an ủi của Ngài làm phấn khởi linh hồn con.

20 Có thể nào một vương quyền gian ác,

Một chính quyền chuyên dùng sắc lệnh để làm khổ dân,

Lại có thể liên hiệp với Ngài sao?

21 Chúng họp lại với nhau để tìm cách giết hại người ngay lành,

Ðể kết án tử hình người vô tội.

22 Nhưng CHÚA là thành trì của tôi;

Ðức Chúa Trời của tôi là vầng đá cho tôi nương náu.

23 Ngài sẽ báo trả chúng về các tội ác chúng;

Ngài sẽ tiêu diệt chúng vì sự gian ác chúng;

CHÚA, Ðức Chúa Trời chúng ta, sẽ tiêu diệt chúng.

Tài Liệu