Thi Thiên: Chương 88

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 00:22, ngày 7 tháng 4 năm 2018 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Bản Dịch 1926 to Bản Dịch 1925)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Hỡi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi. Ngày và đêm tôi kêu cầu trước mặt Chúa.
2. Nguyện lời cầu nguyện tôi thấu đến trước mặt Chúa; Xin hãy nghiêng tai qua nghe tiếng kêu cầu của tôi.
3. Vì linh hồn tôi đầy dẫy sự hoạn nạn, Mạng sống tôi hầu gần âm phủ.
4. Tôi bị kể vào số những kẻ đi xuống huyệt; Tôi khác nào một người chẳng có ai giúp đỡ,
5. Bị bỏ giữa kẻ chết, Giống như những kẻ bị giết nằm trong mồ mả, Mà Chúa không còn nhớ đến, Là kẻ bị truất khỏi tay Chúa.
6. Chúa đã để tôi nằm nơi hầm cực sâu, Tại chốn tối tăm trong vực thẳm.
7. Cơn giận Chúa đè nặng trên tôi, Chúa dùng các lượn sóng Chúa làm tôi cực nhọc.
8. Chúa khiến những kẻ quen biết tôi lìa xa tôi, Làm tôi thành một vật gớm ghiếc cho họ; Tôi bị cấm cố, không ra được.
9. Mắt tôi hao mòn vì hoạn nạn; Đức Giê-hô-va ơi, hằng ngày tôi cầu khẩn Ngài, Và giơ tay lên hướng cùng Ngài.
10. Chúa há vì kẻ chết mà sẽ làm phép lạ sao? Những kẻ qua đời há sẽ chỗi dậy đặng ngợi khen Chúa ư?
11. Sự nhân từ Chúa há sẽ được truyền ra trong mồ mả sao? Hoặc sự thành tín Chúa được giảng trong vực sâu ư?
12. Các phép lạ Chúa há sẽ được biết trong nơi tối tăm sao? Và sự công bình Chúa há sẽ được rõ trong xứ bị bỏ quên ư?
13. Còn tôi, Đức Giê-hô-va ơi, tôi kêu cầu cùng Ngài; Vừa sáng lời cầu nguyện tôi sẽ thấu đến trước mặt Ngài.
14. Đức Giê-hô-va ôi! vì sao Ngài từ bỏ linh hồn tôi, Và giấu mặt Ngài cùng tôi?
15. Tôi bị hoạn nạn hòng chết từ buổi thơ ấu; Tôi mang sự kinh khiếp Chúa, và bị hoảng hồn.
16. Sự giận dữ Chúa trôi trác tôi, Sự hãi hùng Chúa đã trừ diệt tôi.
17. Hằng ngày các điều ấy vây quanh tôi như nước, Cùng nhau bao phủ tôi.
18. Chúa khiến các bậu bạn lìa xa tôi, Cũng đã làm kẻ quen biết tôi ẩn nơi tối tăm.

Bản Dịch 2011

Lời Cầu Xin CHÚA Cứu Khỏi Chết
Thánh thi của con cháu Cô-ra
Theo điệu “Ai Ca”
Do Hê-man trong dòng họ Ê-xơ-ra soạn cho Trưởng Ban Nhạc để giáo huấn
1. Lạy CHÚA, Ðức Chúa Trời, Ðấng Giải Cứu của con,
Ngày và đêm con kêu cầu trước thánh nhan Ngài.
2. Nguyện lời cầu nguyện của con thấu đến trước mặt Ngài;
Xin Ngài nghiêng tai nghe tiếng kêu cầu của con,
3. Vì linh hồn con đã dẫy đầy hoạn nạn,
Và mạng sống con đã cận kề âm phủ.
4. Con đã bị xem như kẻ sắp đi vào huyệt mả;
Con đã trở thành một kẻ chẳng còn chút sức lực nào;
5. Con đã bị lãng quên như những người đã chết,
Giống như những kẻ đã chết nằm trong phần mộ từ lâu,
Những kẻ Ngài không còn nhớ đến nữa,
Giống như những người đã bị dứt bỏ khỏi tay Ngài.
6. Ngài đã bỏ con vào một huyệt sâu không đáy,
Vào trong chỗ cực kỳ tối tăm, trong nơi tận cùng sâu thẳm.
7. Cơn thịnh nộ của Ngài đã giáng trên con;
Ngài đã phủ trên con tất cả các đợt sóng đau khổ. (Sê-la)
8. Ngài đã làm cho những người thân quen của con xa lánh con;
Ngài đã khiến con thành một đối tượng để họ ghê tởm;
Con đã bị cô lập và không còn lối thoát.
9. Mắt con thẫn thờ vì sầu khổ;
CHÚA ôi, hằng ngày con kêu cầu Ngài;
Con đưa đôi tay con lên hướng về Ngài cầu khẩn.
10. Chẳng lẽ Ngài sẽ thực hiện phép lạ cho những người đã chết sao?
Những linh hồn đã xuất ra rồi lẽ nào còn có thể trỗi dậy để ca ngợi Ngài sao? (Sê-la)
11. Tình thương của Ngài có thể được công bố trong phần mộ sao?
Ðức thành tín của Ngài sẽ được giảng ra trong nơi người ta bị hủy diệt sao?
12. Cõi u minh làm sao biết được những việc diệu kỳ của Ngài?
Ðức công chính của Ngài há sẽ được biết đến trong cõi của những kẻ đã bị quên lãng sao?
13. Còn con, CHÚA ôi, con tiếp tục kêu cầu Ngài;
Vừa sớm tinh sương, con đã dâng lời cầu nguyện lên trước thánh nhan Ngài.
14. CHÚA ôi, sao Ngài nỡ từ bỏ con?
Sao Ngài nỡ ẩn mặt Ngài khỏi con?
15. Từ thời niên thiếu đến giờ, con đã bị đau đớn và gần chết;
Con đã bị những trận đòn kinh hoàng của Ngài nên con đâm ra tuyệt vọng.
16. Cơn giận phừng phừng của Ngài đã giáng xuống trên con;
Những cơn hãi hùng của Ngài đã tàn phá con.
17. Những điều ấy bao phủ con như nước lụt phủ ngập cả ngày;
Chúng cứ cùng nhau vây chặt lấy con.
18. Ngài đã làm cho người yêu của con và bạn bè của con xa lánh con;
Con chỉ còn quen thân với bóng tối.

Tài Liệu