Thi Thiên: Chương 69

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Cho Trưởng Ban Nhạc - Theo điệu Hoa Huệ - Thơ của Ða-vít

1. Đức Chúa Trời ôi! Xin cứu con, bởi vì nước đã ngập đến cổ con. 2. Con đang bị lún sâu trong một vũng lầy, không có chỗ tựa; con đang ở trong vùng nước sâu, và dòng nước đang cuốn trôi con. 3. Con đã mỏi mòn kêu cứu, họng khô, mắt mờ, trông đợi Đức Chúa Trời của con. 4. Những kẻ ghét con vô cớ nhiều hơn tóc trên đầu của con. Những kẻ muốn tiêu diệt con quá mạnh! Những kẻ thù của con đã cáo gian khiến con phải bồi thường cho những gì con không lấy.

5. Ðức Chúa Trời ôi! Ngài đã biết sự dại dột của con. Những tội lỗi của con không giấu được Ngài. 6. Lạy Chúa là Đức Giê-hô-va của các đạo quân! Nguyện những người trông đợi Ngài không bị hổ thẹn vì cớ con. Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên ôi! Nguyện những người tìm kiếm Ngài không bị sỉ nhục vì con. 7. Con đã gánh chịu nhục nhã vì Ngài, sự hổ thẹn đang phủ trùm mặt của con. 8. Con trở nên một kẻ xa lạ với các anh em của con, một người không quen biết với những con trai của mẹ con. 9. Bởi vì lòng nhiệt thành về nhà của Ngài đã thiêu đốt con; những sỉ nhục của những kẻ sỉ nhục Ngài đã trút đổ trên con. 10. Lúc con khóc và kiêng ăn, linh hồn của con bị mỉa mai. 11. Khi con mặc vải bao gai, con trở thành đề tài giễu cợt của họ. 12. Những người ngồi nơi cổng thành đàm tiếu về con, con là những lời hát diễu cợt của những kẻ say rượu.

13. Về phần con, Đức Giê-hô-va ôi, con cầu nguyện với Ngài. Ðức Chúa Trời ôi! Đến thời điểm thích hợp, trong tình thương lớn lao của Ngài, Ngài sẽ đáp lời con bằng sự giải cứu chắc thật của Ngài. 14. Xin cứu con khỏi vũng bùn, đừng để con bị lún - để con được giải thoát khỏi những kẻ ghét con, và khỏi những dòng nước sâu. 15. Nguyện những dòng nước lụt không cuốn trôi con, hố sâu không nuốt lấy con, và vực sâu không khép lại cầm giữ con trong miệng của nó. 16. Đức Giê-hô-va ôi! Xin hãy đáp lời con. Vì tình thương tốt lành của Ngài, theo sự thương xót dư dật của Ngài, xin quay lại với con. 17. Xin đừng giấu mặt Ngài với tôi tớ của Ngài. Xin mau mau đáp lời cầu nguyện của con, vì con đang ở trong hoạn nạn. 18. Xin đến gần linh hồn của con, cứu chuộc con. Bởi vì những kẻ thù của con, xin giải cứu con. 19. Ngài biết sự khinh miệt, xấu hổ, và sỉ nhục của con. Tất cả những kẻ thù của con đều đang ở trước mặt Ngài.

20. Nỗi sỉ nhục làm lòng con tan nát và trĩu nặng. Con mong được cảm thông nhưng không có, con tìm người an ủi nhưng không gặp. 21. Họ trao mật đắng làm thức ăn cho con, và cho con uống giấm khi con khát.

22. Nguyện bàn tiệc trước mặt chúng nó là một cái bẫy, sự an toàn thạnh vượng là một âm mưu. 23. Nguyện mắt của chúng bị tối, không thể thấy, và hông của chúng run rẩy liên tục. 24. Xin trút cơn thịnh nộ của Ngài trên chúng, để chúng đón nhận sự nóng giận của Ngài. 25. Nguyện chỗ ở của chúng bị hoang tàn, không một ai còn sống trong trại của chúng nữa. 26. Bởi vì chúng bách hại người bị Chúa đánh, và đàm tiếu về nỗi đau của người mà Chúa đã làm bị thương. 27. Tội lỗi chất chồng trên tội lỗi. Nguyện chúng không được vào trong sự công chính của Ngài. 28. Nguyện chúng bị xóa tên khỏi sách sự sống, và không có tên trong danh sách những người công chính.

29. Còn con là người bị khốn cùng và sầu khổ, Ðức Chúa Trời ôi, nguyện ơn cứu rỗi của Ngài đặt để con trên nơi cao. 30. Con sẽ ca ngợi danh của Đức Chúa Trời bằng một bài ca và tôn ngợi Ngài với sự cảm tạ. 31. Điều đó sẽ đẹp lòng Đức Giê-hô-va hơn một con bò đực, hay một con bò tót có sừng và móng. 32. Những người khiêm nhường sẽ thấy điều đó và vui mừng, còn các bạn là những người tìm kiếm Đức Chúa Trời, nguyện lòng các bạn tràn đầy sức sống. 33. Bởi vì Đức Giê-hô-va lắng nghe những người bần hàn, và không xem thường những người bị tù của Ngài. 34. Nguyện trời, đất, biển, và mọi sinh vật trong đó đều ca ngợi Ngài. 35. Vì Đức Chúa Trời sẽ giải cứu Si-ôn, và xây lại các thành của Giu-đa. Con dân Ngài sẽ sở hữu và sống tại đó. 36. Dòng dõi những đầy tớ của Ngài sẽ thừa hưởng nó, và người nào yêu mến danh Ngài sẽ trú ngụ nơi đó.

Bản Dịch 1925

1. Đức Chúa Trời ôi! xin cứu tôi, Vì những nước đã thấu đến linh hồn tôi.
2. Tôi lún trong bùn sâu, nơi không đụng cẳng; Tôi bị chìm trong nước sâu, dòng nước ngập tôi.
3. Tôi la mệt, cuống họng tôi khô; Mắt tôi hao mòn đang khi trông đợi Đức Chúa Trời tôi.
4. Những kẻ ghen ghét tôi vô cớ Nhiều hơn số tóc đầu tôi; Những kẻ làm thù nghịch tôi vô cớ và muốn hại tôi thật mạnh; Tôi phải bồi thường điều tôi không cướp giựt.
5. Đức Chúa Trời ôi! Chúa biết sự ngu dại tôi, Các tội lỗi tôi không giấu Chúa được.
6. Hỡi Chúa Giê-hô-va vạn quân, Nguyện những kẻ trông đợi Chúa chớ bị hổ thẹn vì cớ tôi; Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên ôi! Nguyện kẻ nào tìm cầu Chúa chớ bị sỉ nhục tại vì việc tôi.
7. Ấy vì Chúa mà tôi đã mang sự nhuốc nhơ, Và bị sự hổ thẹn bao phủ mặt tôi.
8. Tôi đã trở nên một kẻ lạ cho anh em tôi, Một người ngoại bang cho các con trai mẹ tôi.
9. Vì sự sốt sắng về đền Chúa tiêu nuốt tôi, Sự sỉ nhục của kẻ sỉ nhục Chúa đã đổ trên tôi.
10. Tôi khóc và nhịn ăn để ép linh hồn tôi, Thì điều đó cũng trở làm sỉ nhục tôi.
11. Tôi lấy bao gai mặc làm áo xống, Bèn trở nên câu tục ngữ cho chúng nó.
12. Những kẻ ngồi nơi cửa thành trò chuyện về tôi; Tôi là đề câu hát của những người uống rượu.
13. Nhưng Đức Giê-hô-va ơi, tôi nhờ dịp tiện Mà cầu nguyện cùng Ngài. Đức Chúa Trời ơn, theo sự thương xót lớn của Chúa, Và theo lẽ thật về sự cứu rỗi của Chúa, xin hãy đáp lại tôi.
14. Xin hãy cứu tôi khỏi vũng bùn, kẻo tôi lún chăng; Nguyện tôi được giải thoát khỏi những kẻ ghét tôi, và khỏi nước sâu.
15. Nguyện dòng nước không ngập tôi, Vực sâu chớ nhận tôi, Hầm không lấp miệng nó lại trên tôi.
16. Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy đáp lại tôi; vì sự nhân từ Ngài là tốt; Tùy sự thương xót lớn của Ngài, xin hãy xây lại cùng tôi.
17. Xin Chúa chớ giấu mặt cùng tôi tớ Chúa, vì tôi đang bị gian truân; Hãy mau mau đáp lại tôi.
18. Cầu xin Chúa đến gần linh hồn tôi và chuộc nó; Vì cớ kẻ thù nghịch tôi, xin hãy cứu chuộc tôi.
19. Chúa biết sự sỉ nhục, sự hổ thẹn, và sự nhuốt nhơ của tôi: Các cừu địch tôi đều ở trước mặt Chúa.
20. Sự sỉ nhục làm đau thương lòng tôi, tôi đầy sự khổ nhọc; Tôi trông đợi có người thương xót tôi, nhưng chẳng có ai; Tôi mong-nhờ người an ủi, song nào có gặp.
21. Chúng nó ban mật đắng làm vật thực tôi, Và cho tôi uống giấm trong khi khát.
22. Nguyện bàn tiệc trước mặt chúng nó trở nên cái bẫy; Khi chúng nó được bình an, nguyện nó lại trở nên cái lưới.
23. Nguyện mắt chúng nó bị tối, không còn thấy, Và hãy làm cho lưng chúng nó hằng run.
24. Hãy đổ cơn thạnh nộ Chúa trên chúng nó. Khiến sự giận dữ Chúa theo kịp họ.
25. Nguyện chỗ ở chúng nó bị bỏ hoang, Chẳng có ai ở trong trại chúng nó nữa.
26. Vì chúng nó bắt bớ kẻ Chúa đã đánh, Và thuật lại sự đau đớn của người mà Chúa đã làm cho bị thương.
27. Cầu xin Chúa hãy gia tội ác vào tội ác chúng nó; Chớ cho chúng nó vào trong sự công bình của Chúa.
28. Nguyện chúng nó bị xóa khỏi sách sự sống, Không được ghi chung với người công bình.
29. Còn tôi bị khốn cùng và đau đớn: Đức Chúa Trời ơn, nguyện sự cứu rỗi của Chúa nâng đỡ tôi lên nơi cao.
30. Tôi sẽ dùng bài hát mà ngợi khen danh Đức Chúa Trời, Và lấy sự cảm tạ mà tôn cao Ngài.
31. Điều ấy sẽ đẹp lòng Đức Giê-hô-va hơn con bò đực, Hoặc con bò đực có sừng và móng rẽ ra.
32. Những người hiền từ sẽ thấy điều đó và vui mừng; Hỡi các người tìm cầu Đức Chúa Trời, nguyện lòng các ngươi được sống.
33. Vì Đức Giê-hô-va nghe kẻ thiếu thốn, Không khinh dể những phu tù của Ngài.
34. Nguyện trời, đất, biển, Và các vật hay động trong đó, đều ngợi khen Ngài.
35. Vì Đức Chúa Trời sẽ cứu Si-ôn, và xây lại các thành Giu-đa; Dân sự sẽ ở đó, được nó làm của.
36. Dòng dõi các tôi tớ Ngài sẽ hưởng nó làm sản nghiệp; Phàm ai yêu mến danh Ngài sẽ ở tại đó.

Bản Dịch 2011

Lời Kêu Van với CHÚA trong Cơn Hoạn Nạn

Thơ của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

Theo điệu “Hoa Huệ”

1 Ðức Chúa Trời ôi, xin cứu con,

Vì các dòng nước đã ngập đến cổ con.

2 Con đã bị lún sâu trong một vũng lầy;

Thật là một vũng lầy không đáy.

Con bị rơi vào giữa dòng nước sâu;

Dòng cuồng lưu cuốn hút lấy con.

3 Con kêu van đến kiệt lực;

Cổ họng con đã gần tắt tiếng;

Mắt con đã đờ đẫn,

Trong khi con trông đợi Ðức Chúa Trời của con đến cứu.

4 Những kẻ ghét con vô cớ thật nhiều hơn tóc trên đầu con;

Những kẻ muốn tiêu diệt con thật mạnh mẽ thay!

Ðó là những kẻ thù ghét con vô cớ.

Con đã bị bắt bồi thường cho những gì con không lấy.

5 Ðức Chúa Trời ôi, Ngài đã biết sự dại dột của con;

Những tội lỗi của con chẳng giấu được Ngài.

6 Lạy Chúa, CHÚA các đạo quân!

Nguyện ai trông cậy Ngài sẽ không vì con mà hổ thẹn;

Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên ôi,

Nguyện những ai tìm kiếm Ngài sẽ không bị sỉ nhục vì con.

7 Vì cớ Ngài con bị người ta mắng nhiếc;

Mặt con chẳng còn thể diện gì nữa.

8 Con đã trở thành kẻ xa lạ đối với anh chị em con,

Thành người ngoại tộc đối với các con cái của mẹ con;

9 Vì lòng nhiệt thành về nhà Ngài đã thiêu đốt con,

Những lời sỉ nhục của những kẻ sỉ nhục Ngài đã đổ trên con.

10 Khi con kiêng ăn và than khóc,

Con trở thành đối tượng cho người ta mắng nhiếc.

11 Khi con mặc bao gai,

Con trở thành đề tài giễu cợt cho người ta.

12 Những viên chức ngồi ở cổng thành chế giễu con;

Con trở thành câu hát cho những kẻ say sưa châm biếm.

13 Nhưng phần con, CHÚA ôi, con vẫn cầu nguyện với Ngài;

Ðức Chúa Trời ôi, để trong lúc Ngài gia ân ban phước,

Theo tình thương lớn lao của Ngài,

Ngài đáp lời con bằng chân lý cứu rỗi của Ngài.

14 Xin cứu con khỏi chốn bùn lầy;

Xin đừng để con bị lún chìm xuống nữa;

Xin giải cứu con khỏi những kẻ ghét con,

Và khỏi những vùng nước sâu.

15 Xin đừng để dòng cuồng lưu cuốn hút lấy con;

Xin đừng để vực sâu nuốt chửng con;

Và xin đừng để vực thẳm khép miệng lại trên con.

16 Xin nhậm lời con, CHÚA ôi, vì tình yêu của Ngài thật tuyệt vời;

Xin quay lại với con theo ơn thương xót lớn lao của Ngài.

17 Xin đừng ẩn mặt Ngài đối với tôi tớ Ngài;

Xin mau đáp lời cầu nguyện của con vì con đang gặp hoạn nạn.

18 Xin đến gần linh hồn con và cứu con;

Xin giải cứu con vì những kẻ thù của con.

19 Ngài biết con bị mắng nhiếc, sỉ nhục, và xấu hổ đến thế nào rồi.

Tất cả kẻ thù của con đều ở trước mặt Ngài.

20 Những lời mắng nhiếc của chúng làm tan nát lòng con.

Con đau đớn lắm.

Con mong có được người cảm thương, nhưng chẳng có ai.

Con ước ao được có người an ủi, nhưng nào đâu thấy.

21 Chúng đã đưa mật đắng cho con làm thức ăn.

Chúng đã trao giấm chua cho con làm thức uống.

22 Nguyện bàn tiệc của chúng trở thành một cái bẫy.

Nguyện nó thành một hình phạt đích đáng và một cạm bẫy.

23 Nguyện mắt chúng bị đui mù, chẳng còn trông thấy nữa.

Nguyện lưng chúng cụp xuống và run rẩy luôn luôn.

24 Xin Ngài trút cơn thịnh nộ của Ngài trên chúng;

Xin Ngài đổ cơn giận của Ngài xuống đầu chúng.

25 Nguyện chỗ ở của chúng bị bỏ hoang;

Nguyện nhà của chúng chẳng còn ai ở,

26 Bởi vì chúng bách hại người bị Ngài sửa phạt,

Chúng làm cho đau đớn thêm người bị Ngài làm cho đau.

27 Xin Ngài cộng thêm tội ấy vào các tội khác của chúng;

Xin đừng cho chúng hưởng ơn tha thứ của Ngài.

28 Nguyện chúng bị xóa tên khỏi sách sự sống,

Và không có tên trong danh sách những người ngay lành.

29 Còn con, con bị khốn cùng và đau khổ;

Ðức Chúa Trời ôi, nguyện ơn giải cứu của Ngài đặt con ở nơi an toàn trên cao.

30 Tôi sẽ dùng bài hát để ca ngợi danh Ðức Chúa Trời;

Tôi sẽ tán dương Ngài bằng sự tạ ơn.

31 Ðiều ấy sẽ đẹp lòng CHÚA hơn dâng một con bò đực;

Thật hơn dâng một con bò đực có đủ móng và đủ sừng.

32 Hỡi những người khiêm hạ, hãy thấy điều đó mà vui mừng;

Hỡi các bạn là những người tìm kiếm Ðức Chúa Trời, hãy nức lòng phấn khởi.

33 Vì CHÚA lắng nghe những người khốn khổ;

Ngài không khinh khi con dân Ngài khi họ bị tù đày.

34 Nguyện trời và đất ca ngợi Ngài;

Nguyện biển và mọi vật trong biển ca tụng Ngài.

35 Vì Ðức Chúa Trời sẽ cứu Si-ôn;

Ngài sẽ xây dựng lại những thành trì của Giu-đa;

Rồi người ta sẽ định cư ở đó và lập nghiệp trong xứ ấy.

36 Con cháu của các tôi tớ Ngài sẽ thừa hưởng xứ đó,

Và những ai yêu mến danh Ngài sẽ cư ngụ trong đó.

Tài Liệu