Thi Thiên: Chương 63

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Thơ của Ða-vít - Cảm tác khi ông ở trong vùng hoang mạc của Giu-đê

1. Ðức Chúa Trời ôi! Ngài là Ðức Chúa Trời của con. Con nôn nả tìm kiếm Ngài, linh hồn con khao khát Ngài, thân thể con mong mỏi Ngài như một nơi khô khan cạn kiệt khao khát nước. 2. Vì vậy con đã tìm kiếm Ngài trong nơi thánh để được thấy quyền năng và vinh hiển của Ngài. 3. Môi của con sẽ ca ngợi Ngài, bởi vì tình thương của Ngài quý hơn mạng sống. 4. Vì vậy chừng nào con còn sống, con sẽ ca ngợi Ngài; con sẽ giơ tay của con lên vì danh của Ngài. 5. Linh hồn con sẽ được thỏa thuê như được ăn tủy xương và vật thực béo bổ; môi miệng của con sẽ vui vẻ ca ngợi Ngài.

6. Khi còn trên giường, con nhớ đến Ngài, con suy gẫm về Ngài trọn những canh đêm. 7. Vì Ngài đã giúp đỡ con, cho nên dưới bóng cánh Ngài con sẽ ca hát vui vẻ. 8. Linh hồn con bám chặt vào Ngài; tay phải của Ngài nâng đỡ con.

9. Những kẻ tìm hại mạng sống của con sẽ đi vào những nơi ở bên dưới của trái đất. 10. Họ sẽ bị giết bởi gươm, và bị làm mồi cho chó rừng. 11. Nhưng vua sẽ vui mừng trong Đức Chúa Trời. Tất cả những người nhân danh Ngài mà hứa nguyện sẽ được vinh quang, bởi vì Ngài sẽ làm câm miệng những kẻ nói dối.

Bản Dịch 1925

1. Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời tôi, vừa sáng tôi tìm cầu Chúa; Trong một đất khô khan, cực nhọc, chẳng nước, Linh hồn tôi khát khao Chúa, thân thể tôi mong mỏi về Chúa,
2. Đặng xem sự quyền năng và sự vinh hiển của Chúa, Như tôi đã nhìn xem Chúa tại trong nơi thánh.
3. Vì sự nhân từ Chúa tốt hơn mạng sống; Môi tôi sẽ ngợi khen Chúa.
4. Như vậy, tôi sẽ chúc phước Chúa trọn đời tôi; Nhân danh Chúa tôi sẽ giơ tay lên.
5. Linh hồn tôi được no nê dường như ăn tủy xương và mỡ; Miệng tôi sẽ lấy môi vui vẻ mà ngợi khen Chúa.
6. Khi trên giường tôi nhớ đến Chúa, Bèn suy gẫm về Chúa trọn các canh đêm;
7. Vì Chúa đã giúp đỡ tôi, Dưới bóng cánh của Chúa tôi sẽ mừng rỡ.
8. Linh hồn tôi đeo theo Chúa; Tay hữu Chúa nâng đỡ tôi.
9. Những kẻ nào tìm hại mạng sống tôi Sẽ sa xuống nơi thấp của đất.
10. Chúng nó sẽ bị phó cho quyền thanh gươm, Bị làm mồi cho chó cáo.
11. Nhưng vua sẽ vui vẻ nơi Đức Chúa Trời; Phàm ai chỉ Ngài mà thề sẽ khoe mình; Vì miệng những kẻ nói dối sẽ bị ngậm lại.

Bản Dịch 2011

Linh Hồn Khát Khao Ðược Thỏa Mãn trong CHÚA

Thơ của Ða-vít

Cảm tác khi ông ở trong đồng hoang vùng Giu-đê

1 Ðức Chúa Trời ôi, Ngài là Ðức Chúa Trời của con;

Khi hừng đông chưa ló dạng, con đã tìm cầu Ngài;

Linh hồn con khao khát Ngài, thân thể con mong mỏi Ngài,

Trong một nơi khô khan cằn cỗi và chẳng có nước.

2 Con mong ước được thấy quyền năng và vinh hiển Ngài,

Như con đã từng thấy trong nơi thánh.

3 Vì tình thương của Ngài tốt hơn mạng sống,

Nên môi con sẽ ca ngợi Ngài.

4 Hễ con còn sống bao lâu, con sẽ ca ngợi Ngài bấy lâu;

Con sẽ đưa tay lên và chúc tụng danh Ngài.

5 Linh hồn con sẽ vui thỏa như được hưởng các thức ăn béo bổ,

Miệng con sẽ ca ngợi Ngài với môi vui vẻ.

6 Khi nằm trên giường con nhớ đến Ngài,

Con nghĩ về Ngài trọn các canh đêm,

7 Vì Ngài là nguồn cứu giúp của con,

Nên dưới cánh Ngài con hát mừng vui vẻ.

8 Linh hồn con bám chặt vào Ngài;

Tay phải Ngài giữ vững con.

9 Nhưng những kẻ tìm cách hủy diệt mạng sống con sẽ bị rơi vào đáy sâu của lòng đất.

10 Chúng sẽ bị phó cho lưỡi gươm;

Chúng sẽ thành mồi cho chồn cáo.

11 Nhưng vua sẽ vui mừng trong Ðức Chúa Trời;

Những ai nhân danh Ngài mà thề nguyện sẽ được vinh hiển;

Nhưng miệng của những kẻ nói dối phải ngậm lại.

Tài Liệu