Thi Thiên: Chương 150

Từ Thư Viện Tin Lành
Phiên bản vào lúc 15:23, ngày 4 tháng 5 năm 2022 của Admin (Thảo luận | đóng góp)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Ha-lê-lu-gia! Hãy ca ngợi Đức Chúa Trời trong đền thánh của Ngài. Hãy ca ngợi Ngài trong bầu trời bao la hùng vĩ của Ngài. 2. Hãy ca ngợi Ngài về những việc quyền năng của Ngài. Hãy ca ngợi Ngài theo sự vĩ đại vô biên của Ngài.

3. Hãy dùng tiếng kèn ca ngợi Ngài. Hãy dùng đàn lia và hạc cầm ca ngợi Ngài. 4. Hãy dùng trống lắc tay và nhảy múa ca ngợi Ngài. Hãy dùng những nhạc cụ bằng dây và những ống sáo ca ngợi Ngài. 5. Hãy khua chiêng vang dội để ca ngợi Ngài. Hãy dập chiêng cồng ca ngợi Ngài. 6. Mọi sinh vật có hơi thở, hãy Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!

Bản Dịch 1925

1. Ha-lê-lu-gia! Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va trong nơi thánh Ngài! Hãy ngợi khen Ngài trên bầu trời về quyền năng Ngài!
2. Hãy ngợi khen Ngài vì các việc quyền năng Ngài! Hãy ngợi khen Ngài tùy theo sự oai nghi cả thể của Ngài!
3. Hãy thổi kèn ngợi khen Ngài, Gảy đàn sắt đàn cầm mà ca tụng Ngài!
4. Hãy đánh trống cơm và nhảy múa, mà hát ngợi khen Ngài! Hãy gảy nhạc khí bằng dây và thổi sáo, mà ca tụng Ngài!
5. Hãy dùng chập chỏa dội tiếng, Mã la kêu rền, mà ngợi khen Ngài!
6. Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! Ha-lê-lu-gia!

Bản Dịch 2011

Kêu Gọi Hãy Ca Ngợi CHÚA

1 Hãy ca ngợi CHÚA!

Hãy ca ngợi Ðức Chúa Trời trong nơi thánh Ngài;

Hãy ca ngợi Ngài trong bầu trời lớn lao vô tận của Ngài.

2 Hãy ca ngợi Ngài về những việc quyền năng Ngài;

Hãy ca ngợi Ngài theo sự lớn lao vĩ đại của Ngài.

3 Hãy dùng tiếng kèn ca ngợi Ngài;

Hãy dùng đàn lia và hạc cầm ca ngợi Ngài;

4 Hãy dùng trống lục lạc và điệu vũ ca ngợi Ngài;

Hãy dùng các đàn dây và ống sáo ca ngợi Ngài;

5 Hãy dùng các phèng la vang tiếng ca ngợi Ngài;

Hãy dùng các khánh chiêng vang rền ca ngợi Ngài;

6 Phàm vật chi thở, hãy ca ngợi CHÚA.

Hãy ca ngợi CHÚA!

Tài Liệu