Khác biệt giữa các bản “Thi Thiên: Chương 13”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Added audio)
Dòng 44: Dòng 44:
  
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
 
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
 
+
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
 +
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
 +
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
 
:* [[Thi Thiên]]
 
:* [[Thi Thiên]]
 
+
:* [[Thi Thiên: Chương 12]]
 +
:* [[Thi Thiên: Chương 14]]
 
:* [[Bách Khoa Từ Điển Tin Lành]]
 
:* [[Bách Khoa Từ Điển Tin Lành]]

Phiên bản lúc 15:25, ngày 21 tháng 1 năm 2022

Bản Dịch 1925

1. Đức Giê-hô-va ôi! Ngài sẽ hằng quên tôi cho đến chừng nào? Ngài ẩn mặt cùng tôi cho đến bao giờ?
2. Tôi phải lo lắng nơi linh hồn tôi, Hằng ngày buồn thảm nơi lòng tôi cho đến bao giờ? Kẻ thù nghịch tôi sẽ trổi hơn tôi cho đến chừng nào?
3. Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời tôi, xin hãy xem xét, nhậm lời tôi, Và làm cho mắt tôi được sáng, Kẻo tôi phải ngủ chết chăng.
4. Kẻ thù nghịch nói rằng: Ta đã thắng hơn nó, Và kẻ cừu địch mừng rỡ khi tôi xiêu tó.
5. Nhưng tôi đã tin cậy nơi sự nhân từ Chúa; Lòng tôi khoái lạc về sự cứu rỗi của Chúa.
6. Tôi sẽ hát ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã làm ơn cho tôi.

Bản Dịch 2011

Xin CHÚA Giúp Ðỡ trong Cơn Nguy Khốn

Thơ của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

1 Cho đến bao giờ, CHÚA ôi? Ngài sẽ quên con mãi sao?

Ngài cứ ẩn mặt Ngài khỏi con cho đến chừng nào?

2 Con cứ bị dằn vặt bởi những ý nghĩ trong lòng,

Và hằng ngày con phải cưu mang nỗi sầu khổ trong tâm hồn cho đến bao giờ?

Kẻ thù ghét con sẽ còn trỗi hơn con cho đến bao lâu nữa?

3 CHÚA ôi, xin đoái xem và nhậm lời con,

Ðức Chúa Trời của con ôi, xin cho mắt con được sáng rỡ lên,

Kẻo con sẽ âm thầm qua đời trong giấc ngủ mình,

4 Kẻo kẻ thù của con sẽ nói rằng, “Ta đã thắng nó rồi,”

Kẻo những kẻ chống đối con được vui mừng khi con bị rúng động.

5 Dù sao con vẫn tin cậy vào lòng thương xót của Ngài;

Lòng con sẽ vui mừng trong ơn cứu rỗi của Ngài.

6 Tôi sẽ ca ngợi CHÚA,

Vì Ngài đã hậu đãi tôi.

Tài Liệu