Thi Thiên: Chương 102

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Lời cầu xin của một người khi gặp hoạn nạn đã dốc đổ những suy tư của mình trước mặt Đức Giê-hô-va

1. Đức Giê-hô-va ôi! Xin nghe lời cầu nguyện của con. Nguyện tiếng kêu cứu của con thấu đến Ngài. 2. Xin đừng ẩn mặt Ngài khỏi con trong ngày con gặp hoạn nạn. Xin nghiêng tai nghe con trong ngày con kêu cầu. Xin nhanh chóng đáp lời của con. 3. Bởi vì những ngày con tan nhanh như khói, xương cốt của con như bị thiêu đốt trong lò. 4. Tấm lòng của con giống như cỏ, bị vùi dập và khô héo, đến nỗi con quên cả việc ăn thức ăn của mình. 5. Bởi vì tiếng than thở của con, con chỉ còn da bọc xương. 6. Con giống như một con bồ nông nơi đồng hoang, con giống như một chim cú trong chốn điêu tàn, 7. con nằm thao thức, và con giống như một con chim sẻ đơn độc trên mái nhà.

8. Những kẻ thù của con sỉ nhục con suốt ngày. Những kẻ nhạo báng con lấy tên của con ra nguyền rủa. 9. Con đã ăn tro bụi như ăn bánh, thức uống của con hòa với nước mắt. 10. Bởi vì cơn thịnh nộ và giận dữ của Ngài, Ngài đã nâng con lên rồi quăng bỏ con thật xa. 11. Những ngày của con kéo dài như một chiếc bóng, và con bị héo khô như cỏ dại.

12. Nhưng Đức Giê-hô-va ôi, Ngài tồn tại đời đời. Danh của Ngài tồn tại mọi thế hệ. 13. Ngài sẽ đứng lên và thương xót Si-ôn, bởi vì đây là lúc Ngài ban ân huệ cho nơi đó, bởi vì thời điểm đã đến. 14. Các đầy tớ của Ngài quý mến những viên đá của nó, và thương xót cả đến bụi của nó. 15. Các quốc gia sẽ kính sợ danh của Đức Giê-hô-va, và tất cả các vua trên đất sẽ tôn vinh Ngài. 16. Bởi vì Đức Giê-hô-va sẽ xây dựng lại Si-ôn, và Ngài sẽ xuất hiện trong vinh quang. 17. Ngài sẽ quan tâm đến lời cầu nguyện của những người khốn cùng, không khinh dể lời cầu khẩn của họ.

18. Đây là điều sẽ được viết cho thế hệ sắp đến: Một dân tộc sẽ được tạo dựng để ca ngợi Đức Giê-hô-va. 19. Bởi vì từ nơi thánh trên cao, Ngài đã nhìn xuống, từ trên trời Đức Giê-hô-va đã xem xét thế gian. 20. Ngài lắng nghe tiếng kêu than của những tù nhân, và giải thoát cho những người bị định phải chết. 21. Hãy công bố danh của Đức Giê-hô-va tại Si-ôn, và ca ngợi Ngài tại Giê-ru-sa-lem, 22. vào lúc các dân tộc và các vương quốc họp nhau lại để phục vụ Đức Giê-hô-va.

23. Ngài làm suy yếu sức lực của tôi, và thu ngắn những ngày của đời tôi. 24. Tôi đã thưa rằng: “Ðức Chúa Trời của con ôi! Xin đừng cất mạng sống của con giữa những ngày của đời con. Niên tuế của Ngài còn đến đời đời. 25. Từ xa xưa, Ngài lập nền của trái đất, và các tầng trời là công việc của tay Ngài. 26. Chúng sẽ bị hủy hoại, nhưng Ngài vẫn trường tồn. Phải, tất cả chỉ như trang phục sẽ cũ đi. Ngài sẽ thay đổi chúng như thay đổi y phục, và chúng sẽ bị thay đổi. 27. Nhưng Ngài vẫn y nguyên, niên tuế của Ngài sẽ không bao giờ kết thúc. 28. Con cháu của các tôi tớ Ngài sẽ tiếp tục, và dòng dõi của họ sẽ được vững lập tại trước mặt Ngài."

Bản Dịch 1925

1. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin nghe lời cầu nguyện tôi, Nguyện tiếng tôi thấu đến Ngài.
2. Trong ngày gian truân, xin chớ giấu mặt Ngài cùng tôi; Xin hãy nghiêng tai qua nghe tôi; Trong ngày tôi kêu cầu, xin mau mau đáp lại tôi.
3. Vì các ngày tôi tan như khói, Xương cốt tôi cháy đốt như than lửa.
4. Lòng tôi bị đánh đập, khô héo như cỏ, Vì tôi quên ăn.
5. Vì cớ tiếng than siếc của tôi, Xương cốt tôi sát vào thịt tôi.
6. Tôi trở giống như con chàng bè nơi rừng vắng, Khác nào chim mèo ở chốn bỏ hoang.
7. Tôi thao thức, tôi giống như Chim sẻ hiu quạnh trên mái nhà.
8. Hằng ngày kẻ thù nghịch sỉ nhục tôi; Kẻ nổi giận hoảng tôi rủa sả tôi.
9. Nhân vì sự nóng nả và cơn thạnh nộ của Chúa, Tôi đã ăn bụi tro khác nào ăn bánh,
10. Và lấy giọt lệ pha lộn đồ uống tôi; Vì Chúa có nâng tôi lên cao, rồi quăng tôi xuống thấp.
11. Các ngày tôi như bóng ngã dài ra, Tôi khô héo khác nào cỏ.
12. Nhưng, Đức Giê-hô-va ơi, Ngài hằng có mãi mãi, Kỷ niệm Ngài lưu từ đời nầy sang đời kia.
13. Chúa sẽ chổi dậy lấy lòng thương xót Si-ôn; Nầy là kỳ làm ơn cho Si-ôn, Vì thì giờ định đã đến rồi.
14. Các tôi tớ Chúa yêu chuộng đá Si-ôn, Và có lòng thương xót bụi đất nó.
15. Bấy giờ muôn dân sẽ sợ danh Đức Giê-hô-va, Và hết thảy vua thế gian sẽ sợ sự vinh hiển Ngài.
16. Khi Đức Giê-hô-va lập lại Si-ôn, Thì Ngài sẽ hiện ra trong sự vinh hiển Ngài.
17. Ngài sẽ nghe lời cầu nguyện của kẻ khốn cùng, Chẳng khinh dể lời nài xin của họ.
18. Điều đó sẽ ghi để cho đời tương lai, Một dân sự được dựng nên về sau sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va;
19. Vì từ nơi thánh cao Ngài đã ngó xuống, Từ trên trời Ngài xem xét thế gian,
20. Đặng nghe tiếng rên siếc của kẻ bị tù, Và giải phóng cho người bị định phải chết;
21. Hầu cho người ta truyền ra danh Đức Giê-hô-va trong Si-ôn, Và ngợi khen Ngài tại Giê-ru-sa-lem,
22. Trong lúc muôn dân nhóm lại Với các nước, đặng hầu việc Đức Giê-hô-va.
23. Ngài đã làm sức lực tôi ra yếu giữa đường, Khiến các ngày tôi ra vắn.
24. Tôi tâu rằng: Đức Chúa Trời tôi ôi! các năm Chúa còn đến muôn đời, Xin chớ cất lấy tôi giữa chừng số các ngày tôi.
25. Thuở xưa Chúa lập nền trái đất, Các từng trời là công việc của tay Chúa.
26. Trời đất sẽ bị hư hoại, song Chúa hằng còn; Trời đất sẽ cũ mòn hết như áo xống; Chúa sẽ đổi trời đất như cái áo, và nó bị biến thay;
27. Song Chúa không hề biến cải, Các năm Chúa không hề cùng.
28. Con cháu tôi tớ Chúa sẽ còn có, Dòng dõi họ sẽ được lập vững trước mặt Chúa.

Bản Dịch 2011

Lời Cầu Xin Giữa Cơn Hoạn Nạn

Lời cầu nguyện của người gặp khốn khó.

Trong lúc ngã lòng người ấy dốc đổ lòng mình kêu van trước mặt CHÚA

1 CHÚA ôi, xin lắng nghe lời cầu nguyện của con;

Nguyện tiếng kêu cứu của con thấu đến tai Ngài.

2 Xin đừng ẩn mặt Ngài khỏi con trong ngày con gặp hoạn nạn;

Xin nghiêng tai nghe tiếng con đang khẩn thiết kêu cầu;

Trong ngày con cầu khẩn xin Ngài mau nhậm lời con;

3 Vì những ngày của đời con đang tan đi như mây khói,

Các xương cốt con như đang bị nung đốt giữa lò lửa hừng.

4 Lòng con như cỏ xanh bị giập nát và đang héo hon tàn tạ;

Thân thể con chẳng còn màng đến việc ăn uống chút nào.

5 Vì tiếng rên rỉ của con,

Thân thể con giờ đây chỉ còn da bọc xương.

6 Con như con bồ nông trong đồng không mông quạnh;

Con như con cú mèo đơn độc giữa đồng hoang.

7 Con nằm đây thao thức suốt đêm thâu;

Con như con chim sẻ đơn độc trên mái nhà.

8 Những kẻ thù ghét con cứ sỉ nhục con suốt ngày;

Những kẻ nhạo báng con đã lấy tên con ra nguyền rủa.

9 Thật vậy con như kẻ ăn tro thay cho cơm bánh,

Nước uống của con hòa lẫn với nước mắt của con,

10 Bởi vì con đã bị Ngài giận và giáng cơn thịnh nộ,

Bởi vì Ngài đã nhấc con lên và quăng con ra ngoài.

11 Những ngày của đời con như chiếc bóng ngã dài;

Con đang bị héo khô như cỏ dại.

12 Còn Ngài, CHÚA ôi, Ngài sẽ ngự trị mãi mãi;

Danh Ngài sẽ được truyền tụng từ đời nọ đến đời kia.

13 Cầu xin Ngài trỗi dậy và tỏ lòng thương xót đối với Si-ôn,

Vì thời điểm ban ơn cho nó đã đến,

Phải, thời điểm của nó đến rồi.

14 Các tôi tớ Ngài quý mến từng viên đá của nó;

Thậm chí đến bụi đất của nó cũng làm cho họ xúc động.

15 Các nước sẽ kính sợ danh CHÚA;

Tất cả các vua chúa thế gian sẽ kính trọng vinh hiển Ngài;

16 Vì CHÚA sẽ xây dựng lại Si-ôn,

Và Ngài sẽ hiện ra trong vinh quang Ngài.

17 Ngài sẽ nghe lời cầu nguyện của những người cùng khốn;

Và không khinh dể lời cầu khẩn của họ bao giờ.

18 Ước gì điều ấy sẽ được ghi lại cho thế hệ đến sau,

Ðể những người chưa sinh ra sẽ ca ngợi CHÚA,

19 Vì từ nơi thánh trên cao Ngài nhìn xuống;

Từ trời cao CHÚA nhìn xuống thế gian,

20 Ðể lắng nghe tiếng rên xiết của những kẻ bị tù đày,

Ðể giải thoát những người bị mang án chết.

21 Bấy giờ người ta sẽ công bố danh CHÚA ở Si-ôn,

Và ca ngợi Ngài tại Giê-ru-sa-lem,

22 Mỗi khi các dân cùng nhau nhóm lại,

Tức khi các quốc gia họp nhau để thờ phượng CHÚA.

23 Ngài đã làm cho sức lực của tôi ra yếu đuối;

Ngài đã rút ngắn tuổi thọ của đời tôi.

24 Vì thế tôi thưa rằng, “Ðức Chúa Trời của con ôi,

Xin đừng cất mạng sống con giữa số ngày của đời con;

Những năm của Ngài trải qua mọi thế hệ.”

25 Thuở xưa Ngài đã lập nền trái đất;

Các tầng trời là công việc của tay Ngài.

26 Trời đất sẽ tiêu tan nhưng Ngài sẽ còn mãi mãi;

Phải, tất cả chúng sẽ cũ đi như chiếc áo;

Ngài sẽ thay đổi chúng như người ta thay đổi y phục,

Và chúng sẽ bị đổi thay;

27 Nhưng Ngài vẫn y nguyên;

Các năm của Ngài sẽ không bao giờ cùng.

28 Con cháu của các tôi tớ Ngài sẽ tiếp tục lưu truyền nòi giống;

Rồi dòng dõi chúng sẽ được vững lập trước mặt Ngài.

Tài Liệu