Thiết Tha

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Thiết Tha
  • Lời: Trương Văn Xê
  • Nhạc: Trương Văn Xê
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Thiết Tha
1. Đời cô lữ khiến tâm tư ưu sầu
Hay lo buồn vấn vương lòng anh?
Mời anh đến với tôi theo Jêsus
Bao ưu phiền, khó khăn tan liền.
Điệp Khúc:
Chính Chúa giúp đời anh sống an bình
Ngài dắt đưa trên đường ơn phước
Ước mong chi Chúa cho thỏa lòng
Nhờ Ngài ban niềm vui hạnh phúc
Anh hỡi! Hãy đến mau theo Ngài.
2. Nợ ân điển Chúa ban cho nhân loại
Nên tim Ngài vỡ tan vì anh
Thập tự giá Chúa chan hòa huyết đào
Cứu muôn người thoát ly ma quyền.
3. Ngày xưa có lúc tôi hay u buồn
Khi chưa tìm thấy con đường ngay
Nhờ ơn Chúa cứu tôi về với Ngài
Nay trọn đời sống trong vui mừng.
4. Đừng suy nghĩ vẩn vơ theo ý mình
Hay mưu cầu lối riêng trần gian
Tình yêu Chúa thiết tha luôn tỏ bày
Đang khuyên mời chính anh theo Ngài.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo