Thiên Quốc Chính Quê Hương Ta

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Thiên Quốc Chính Quê Hương Ta
  • Lời: Frank Davis
  • Nhạc: Charles K. Langley
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Thiên Quốc Chính Quê Hương Ta
1. Đường đưa lên nơi thiên cung nước huy hoàng
Đường thập tự ta phải qua
Lòng ta không nao dù ma quỷ muôn vàn
Nhờ tình yêu Chúa tuôn tràn.
Điệp Khúc:
Ô! đẹp thay quê hương ta đó chính thiên quốc
Về nơi quê hương ta yêu mến muôn đời
Đường thập tự giá đang chờ.
2. Jêsus Christ, Ngài đang đi trước ta kia
Đường đầy sầu cay đã qua
Nào cùng nhau ta noi theo dấu chân Ngài
Bờ vàng biên giới quê nhà.
3. Đường quanh co nguy nan đưa đến thiên đàng
Là đường mà ta trải qua
Nhờ Jêsus luôn luôn đưa dẫn an bình
Về nhà Cha ở trên trời.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo