Theo Dấu Chân Chúa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Theo Dấu Chân Chúa
  • Lời: Siôn
  • Nhạc: Greg Nelson
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Theo Dấu Chân Chúa
1. Xin nguyện bước đi theo dấu chân Jêsus
Đấng chăn hiền thương mến
Ngoài Chúa ra tôi không bến bờ
Jêsus dắt đưa tôi.
2. Đi từng bước theo chân Chúa luôn
Khi gặp thử thách nào lui bước
Dù khó khăn chông gai chẳng lo
Tin cậy Chúa đưa đường.
3. Ca ngợi Jêsus luôn chẳng thôi
Nương dựa Chúa luôn được ơn phước
Ngài chính Đấng chăn chiên của tôi
Jêsus Chúa nhân lành.
4. Xin được Chúa thêm lên đức tin
Thêm lòng xót thương người hư mất
Lòng vững tin đi ra bốn phương
Gieo hạt giống Tin Lành.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo