Thanh Niên Tiến Bước

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Thanh Niên Tiến Bước
  • Lời: Đinh Thống
  • Nhạc: Philip P. Bliss, 1870
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Thanh Niên Tiến Bước
1. Thanh thiếu niên Tin Lành tiến, bươn theo gót Chúa ta
Thanh thiếu niên Tin Lành đi vui mừng trong tiếng ca
Thanh thiếu niên Tin Lành quyết đem thân trí năng tài
Cùng xây đắp Hội Thánh ngày mai.
Điệp Khúc:
Đi, đi lên chiến thắng
Xây tương lai huy hoàng
Này đoàn người trai trẻ ta quyết xa lánh thế gian
Đứng lên với tâm can trường
Theo Jêsus muôn phương
Truyền rao đi khắp chốn tình thương.
2. Đây tiếng kêu Jêsus đến trong tha thiết yêu đương
“Con hỡi con sao chìm đắm trong trần gian đáng thương
Đem tuổi xuân xây đời sống trên muôn lối khổ đau
Rồi tan như mây khói còn đâu.”
3. Nghe thở than linh hồn đói, mơ nước sống bánh thiêng
Khi sống vui bên mình Chúa bao lời ca phát nguyên
Ôi, biết bao cuộc đời tối khi ánh sáng chan hòa
Đừng lênh đênh, kíp đến cùng Cha.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo