Thật Hơn Kim Ngân Châu Báu

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: I'd Rather Have Jesus
  • Lời: Rhea F. Miller
  • Nhạc: George Beverly Shea

Lời Anh

I'd Rather Have Jesus
1. I’d rather have Jesus than silver or gold;
I’d rather be His than have riches untold;
I’d rather have Jesus than houses or lands;
I’d rather be led by His nail-pierced hand
Refrain:
Than to be the king of a vast domain
Or be held in sin’s dread sway;
I’d rather have Jesus than anything
This world affords today.
2. I’d rather have Jesus than men’s applause;
I’d rather be faithful to His dear cause;
I’d rather have Jesus than worldwide fame;
I’d rather be true to His holy name
3. He’s fairer than lilies of rarest bloom;
He’s sweeter than honey from out the comb;
He’s all that my hungering spirit needs;
I’d rather have Jesus and let Him lead

Lời Việt

Thật Hơn Kim Ngân Châu Báu
1. Thật hơn kim ngân châu báu là Chúa Giê-xu
Làm con yêu thương Chúa quý gấp mấy kho tàng
Thà có Giê-xu hơn hết lầu các vinh quang
Thà do Giê-xu dắt bởi tay lủng đinh Ngài.
Điệp Khúc:
Hơn tước vị vua chúa toàn vinh hiển thế gian
Mà xích tội khiên vẫn còn mang
Thà luôn luôn bên Giê-xu nào có chi hơn
Lòng muốn ở bên Ngài hoài.
2. Gần bên Giê-xu hơn hết người thế đổi thay
Thà luôn luôn trung tín với chứng cớ của Ngài
Thà có Giê-xu hơn hết lời thế gian khen
Thà luôn giữ trung tín vì danh thánh của Ngài.
3. Ngài xinh tươi, thơm như đóa huệ trũng Sa-rôn
Tàng ong kia chưa chắc sánh đức êm dịu Ngài
Lòng tôi trông mong khao khát cần đến Giê-xu
Thà xin Giê-xu đến Ngài giải cứu linh hồn.


Tài Liệu Tham Khảo