Thành Tâm Nhớ Ơn Chúa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Thành Tâm Nhớ Ơn Chúa
  • Lời: August L. Storm
  • Nhạc: John A. Hultman
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Thành Tâm Nhớ Ơn Chúa
1. Xin thành kính tạ ơn Chúa trên trời
Ban hạnh phước ấm êm lòng tôi
Xin Thành kính ghi nhớ ơn muôn đời
Chúa nhân từ hằng ngày bên tôi
Cảm ơn Ngài trong nắng mai tưng bừng
Tạ ơn Chúa khi màn tối buông
Cám ơn Ngài lúc mi tuôn lệ xuống
Chúa vẫn ban bình tĩnh tâm hồn.
2. Xin thành kính tạ ơn Chúa nghe lời
Không từ chối tiếng kêu cầu tôi
Khi trời bão gây gió mưa trên đời
Chúa đem lại bình an trong tôi
Cảm ơn Ngài trong lúc vui khi buồn
Được an ủi đêm ngày đỡ nâng
Cám ơn Ngài, phước không sao lường hết
Có mến thương nào sánh cho bằng?
3. Đa tạ Chúa dù hoa thắm trên đường
Hay dù lối có gai nhọn vương
Đa tạ Chúa ban mái vui gia đình
Nhớ ơn Ngài nhạc tràn tâm linh
Cảm ơn Ngài nâng bước trên thiên trình
Ngày mai đến thiên đàng hiển vinh
Cám ơn Ngài cõi tương lai rồi tới
Mãi sống vui gần Chúa muôn đời.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo