Ta Theo Ý Chúa Chưa?

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 02:45, ngày 9 tháng 1 năm 2020 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Added mp3 and pdf)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Is Thy Heart Right With God?
  • Tựa đề: Theo Ý Chúa
  • Lời: Elisha A. Hoffman, 1839-1929
  • Nhạc: Elisha A. Hoffman
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Is Thy Heart Right With God?
1. Have thy affections been nailed to the cross?
Is thy heart right with God?
Dost thou count all things for Jesus but loss?
Is thy heart right with God?
Refrain:
Is thy heart right with God,
Washed in the crimson flood,
Cleansed and made holy, humble and lowly,
Right in the sight of God?
2. Hast thou dominion o’er self and o’er sin?
Is thy heart right with God?
Over all evil without and within?
Is thy heart right with God?
3. Is there no more condemnation for sin?
Is thy heart right with God?
Does Jesus rule in the temple within?
Is thy heart right with God?
4. Are all thy pow’rs under Jesus’ control?
Is thy heart right with God?
Does He each moment abide in thy soul?
Is thy heart right with God?

Lời Việt

Ta Theo Ý Chúa Chưa? / Theo Ý Chúa
1. Bao nhiêu tư niệm mình đã treo trên cây gỗ,
Để thích hiệp ý Chúa chưa?
Bao nhiêu tư lợi vì Jêsus coi như lỗ,
Để thích hiệp ý Chúa chưa?
Điệp Khúc:
Nay ta theo ý Chúa chưa?
Băng tâm do suối hồng xưa,
Thánh khiết với tinh anh,
Khiêm cung thêm hiền lành,
Đoan trang theo mắt Chúa chưa?
2. Mau xem trong lòng sạch tinh không chi lên án,
Để thích hiệp ý Chúa chưa?
Tâm trung ta thành đền thờ Jêsus cai quản,
Để thích hiệp ý Chúa chưa?
3. Nay trên thiên trình được đi trong chân quang thánh,
Để thích hiệp ý Chúa chưa?
Tâm linh ta mặc bạch y không chi so sánh,
Để thích hiệp ý Chúa chưa?

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo