Ta Sẽ Trở Lại

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Ta Sẽ Trở Lại
  • Lời: E. Clark
  • Nhạc: Eugene Clark
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Ta Sẽ Trở Lại
1. Cùng lặng nghe lời Chúa hứa lúc sắp lìa thế gian
“Một ngày mai ta sẽ đến với hiển vinh thiên đàng.”
Dọn lòng sao cho xứng đáng
Gặp Ngài niềm vui chói sáng
Chúa tái lâm giữa muôn huy hoàng.
Điệp Khúc:
Chắc chắn Chúa sẽ đến
Lời Ngài trong Thánh Kinh đã loan truyền
Ngài trở lại lập nước bình yên
Mùa hẻ, Thu, Đông tới Xuân sang
Đêm ngày chờ mong nghe tiếng loa vang
Ban chiều, ban trưa hay giữa nắng mai huy hoàng
Chúa sẽ đến lúc không ai hay
Chúa đến lúc thế gian mê say
Jêsus thật sắp trở lại đây
Jêsus thật sắp trở lại đây
Jêsus thật sắp trở lại đây.
2. Lòng được nghe lời Chúa hứa sẽ trở lại thế gian
Thật niềm vui như nắng ấm chói lói sau mưa dầm
Chờ đợi ngày mai sáng láng
Dành tặng Ngài bao chiến thắng
Chúa tái lâm giữa muôn huy hoàng.
3. Dù cuộc đời đầy bóng tối vẫn nhớ lời Chúa thôi
“Một ngày mai ta sẽ tới đón các con lên trời”
Mọi sầu đau xưa chấm dứt
Nụ cười thay cho nước mắt
Chúa tái lâm giữa muôn huy hoàng.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo