Ta Luôn Hát Xướng Suốt Linh Trình

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Ta Luôn Hát Xướng Suốt Linh Trình
  • Lời: Alfred H. Ackley
  • Nhạc: Alfred H. Ackley
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Ta Luôn Hát Xướng Suốt Linh Trình
1. Mừng vui lên vì suốt đời ta là cõi vui tưng bừng
Chúa ở với lòng càng vui mừng
Dầu ra sao lòng cứ luôn hát dường cảm thấy khoan khoái
Ta nên xướng ca luôn đêm ngày.
Điệp Khúc:
Mừng vui lên đi vì gặp cảnh an nhàn
Vẫn vui luôn khi ta phải chịu khổ nàn
Mừng vui lên đi dầu gặp cảnh đau buồn
Cứ thỏa vui vì Ngài ở với ta luôn.
2. Mừng vui thay Jêsus là Đấng nâng đỡ chúng ta hoài
Nương dưới cánh toàn năng của Ngài
Lòng càng vui nên hát cho những ai thiếu nỗi vui ấy
Rồi cùng Chúa hưởng phước lâu dài.
3. Nào anh em cùng hát lên khúc ca tán dương Con Trời
Là Cứu Chúa vì ta xuống đời
Dầu đi đâu Jêsus luôn dắt tay cứ chăm chăm bước
Ngài đi trước ta trong mọi đường.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo