Ta Chết Thay cho Con

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 03:06, ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Admin (Thảo luận | đóng góp)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: For Those Tears, I Died
  • Lời: Marsha J. Stevens
  • Nhạc: Marsha J. Stevens
  • Tài Liệu: Thư Viện Tin Lành

Lời Anh

For Those Tears, I Died
1. You said You'd come and share all my sorrows.
You said You'd be there for all my tomorrows.
I came so close to sending You away,
But just like You promised You came there to stay.
I just had to pray!
Refrain
And Jesus said, "Come to the water, stand by My side,
I know you are thirsty, you won't be denied;
I felt ev'ry teardrop when in darkness you cried,
And I strove to remind you that for those tears I died."
2. Your goodness so great I can't understand,
And, dear Lord, I know that all this was planned;
I know that You're here now, and always will be,
Your love loosed my chains and in You I'm free;
But Jesus, why me?
3. Jesus, I give You my heart and my soul,
I know that without God I'd never be whole;
Savior, You opened all the right doors,
And I thank You and I praise You from earth's humble shores;
Take me, I'm Yours.


Lời Việt

Ta Chết Thay Cho Con - Vĩnh Phúc (2011)
1. Ngài thường dặn dò: dầu lệ sầu tràn mắt con.
Ngài hiện diện từng giờ, hằng trông nom dẫn dắt luôn.
Khi con cô đơn với những nỗi đau trong lòng
Lời Ngài ngọt ngào lạ lùng, làm lành mọi vết thương.
Thấm mát linh hồn con.
Điệp Khúc
Ngài gọi: Con ơi! Hãy đến!
Suối nước tuôn tràn cho ai khô hạn.
Không còn sầu đau khát vọng, mà tràn đầy niềm vui sống.
Nhìn lệ con rơi trong đêm, với tiếng khóc không hề nguôi,
Yêu thương con nên Ta xuống đời và Ta chết thay vì con.
2. Vì loài người phạm tội, mà lòng Ngài đầy xót thương.
Ngài tìm gọi mọi người, mà không quên đến với con...
Chính Chúa đã hứa sẽ chẳng bỏ con bao giờ.
Ngay khi lang thang bơ vơ, Ngài dẹp sạch mọi mối lo.
Để cứu con tự do.
3. Lòng thành nguyện cầu, Ngài nhậm lời nhận chính con
Vì hiểu rằng nhờ Ngài, đời con có phước luôn
Ánh sáng Cứu Chúa đã mở lối cho tâm hồn
Chân con đi trong yêu thương, mà nghẹn ngào lời cảm ơn:
Chúa đã vui nhận con!


Tài Liệu Tham Khảo