Khác biệt giữa các bản “Ta Chết Thay cho Con”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Tạo trang mới với nội dung “==Tác Giả== *Nguyên tác: For Those Tears, I Died *Lời: Marsha J. Stevens *Nhạc: Marsha J. Stevens *Tài Liệu: ==Lời Anh== :'''For Those…”)
 
 
Dòng 7: Dòng 7:
 
*Nhạc: Marsha J. Stevens
 
*Nhạc: Marsha J. Stevens
  
*Tài Liệu:
+
*Tài Liệu: Thư Viện Tin Lành
  
 
==Lời Anh==
 
==Lời Anh==
Dòng 13: Dòng 13:
 
:'''For Those Tears, I Died'''
 
:'''For Those Tears, I Died'''
  
:1. You said You'd come
+
:1. You said You'd come and share all my sorrows.
:and share all my sorrows.
+
:You said You'd be there for all my tomorrows.
:You said You'd be there
+
:I came so close to sending You away,
:for all my tomorrows.
+
:But just like You promised You came there to stay.
:I came so close
 
:to sending You away,
 
:But just like You promised:
 
:You came there to stay.
 
 
:I just had to pray!
 
:I just had to pray!
  
:And Jesus said,
+
:'''Refrain'''
:"Come to the water, stand by My side,
+
:And Jesus said, "Come to the water, stand by My side,
:I know you are thirsty,
+
:I know you are thirsty, you won't be denied;
:you won't be denied;
+
:I felt ev'ry teardrop when in darkness you cried,
:I felt ev'ry teardrop
+
:And I strove to remind you that for those tears I died."
:when in darkness you cried,
 
:And I strove to remind you
 
:that for those tears I died."
 
  
:2. Your goodness so great
+
:2. Your goodness so great I can't understand,
:I can't understand,
+
:And, dear Lord, I know that all this was planned;
:And, dear Lord, I know
+
:I know that You're here now, and always will be,
:that all this was planned;
+
:Your love loosed my chains and in You I'm free;
:I know that You're here now,
 
:and always will be,
 
:Your love loosed my chains
 
:and in You I'm free;
 
 
:But Jesus, why me?
 
:But Jesus, why me?
  
:And Jesus said,
+
:3. Jesus, I give You my heart and my soul,
:"Come to the water, stand by My side,
+
:I know that without God I'd never be whole;
:I know you are thirsty,
+
:Savior, You opened all the right doors,
:you won't be denied;
+
:And I thank You and I praise You from earth's humble shores;
:I felt ev'ry teardrop
 
:when in darkness you cried,
 
:And I strove to remind you
 
:that for those tears I died."
 
 
 
:3. Jesus, I give You
 
:my heart and my soul,
 
:I know that without God
 
:I'd never be whole;
 
:Savior, You opened
 
:all the right doors,
 
:And I thank You and I praise You
 
:from earth's humble shores;
 
 
:Take me, I'm Yours.
 
:Take me, I'm Yours.
 
:And Jesus said,
 
:"Come to the water, stand by My side,
 
:I know you are thirsty,
 
:you won't be denied;
 
:I felt ev'ry teardrop
 
:when in darkness you cried,
 
:And I strove to remind you
 
:that for those tears I died."
 
  
  
Dòng 75: Dòng 42:
 
:'''Ta Chết Thay Cho Con - [[Vĩnh Phúc]] (2011)'''
 
:'''Ta Chết Thay Cho Con - [[Vĩnh Phúc]] (2011)'''
  
:1. Ngài thường dặn dò:
+
:1. Ngài thường dặn dò: dầu lệ sầu tràn mắt con.
:Dầu lệ sầu tràn mắt con.
+
:Ngài hiện diện từng giờ, hằng trông nom dẫn dắt luôn.
:Ngài hiện diện từng giờ,
+
:Khi con cô đơn với những nỗi đau trong lòng
:Hằng trông nom dẫn dắt luôn.
+
:Lời Ngài ngọt ngào lạ lùng, làm lành mọi vết thương.
:Khi con cô đơn  
 
:với những nỗi đau trong lòng
 
:Lời Ngài ngọt ngào lạ lùng,
 
:Làm lành mọi vết thương.
 
 
:Thấm mát linh hồn con.
 
:Thấm mát linh hồn con.
  
:Ngài gọi: Con ơi! Hãy đến
+
:'''Điệp Khúc'''
 +
:Ngài gọi: Con ơi! Hãy đến!
 
:Suối nước tuôn tràn cho ai khô hạn.
 
:Suối nước tuôn tràn cho ai khô hạn.
:Không còn sầu đau khát vọng,
+
:Không còn sầu đau khát vọng, tràn đầy niềm vui sống.
:Mà tràn đầy niềm vui sống.
+
:Nhìn lệ con rơi trong đêm, với tiếng khóc không hề nguôi,
:Nhìn lệ con rơi trong đêm,
+
:Yêu thương con nên Ta xuống đời Ta chết thay vì con.
:Với tiếng khóc không hề nguôi,
 
:Yêu thương con nên Ta xuống đời
 
:Và Ta chết thay vì con.
 
  
:2. Vì loài người phạm tội,
+
:2. Vì loài người phạm tội, lòng Ngài đầy xót thương.
:Mà lòng Ngài đầy xót thương.
+
:Ngài tìm gọi mọi người, không quên đến với con...
:Ngài tìm gọi mọi người,
+
:Chính Chúa đã hứa sẽ chẳng bỏ con bao giờ.
:Mà không quên đến với con...
+
:Ngay khi lang thang bơ vơ, Ngài dẹp sạch mọi mối lo.
:Chính Chúa đã hứa
 
:Sẽ chẳng bỏ con bao giờ.
 
:Ngay khi lang thang bơ vơ,
 
:Ngài dẹp sạch mọi mối lo.
 
 
:Để cứu con tự do.
 
:Để cứu con tự do.
  
:Ngài gọi: Con ơi!  Hãy đến
+
:3. Lòng thành nguyện cầu, Ngài nhậm lời nhận chính con
:Suối nước tuôn tràn cho ai khô hạn.
+
:Vì hiểu rằng nhờ Ngài, đời con có phước luôn
:Không còn sầu đau khát vọng,
+
:Ánh sáng Cứu Chúa đã mở lối cho tâm hồn
:Mà tràn đầy niềm vui sống.
+
:Chân con đi trong yêu thương, nghẹn ngào lời cảm ơn:
:Nhìn lệ con rơi trong đêm,
 
:Với tiếng khóc không hề nguôi,
 
:Yêu thương con nên Ta xuống đời
 
:Và Ta chết thay vì con.
 
 
 
:3. Lòng thành nguyện cầu,
 
:Ngài nhậm lời nhận chính con
 
:Vì hiểu rằng nhờ Ngài,
 
:Đời con có phước luôn
 
:Ánh sáng Cứu Chúa
 
:Đã mở lối cho tâm hồn
 
:Chân con đi trong yêu thương,
 
:Mà nghẹn ngào lời cảm ơn:
 
 
:Chúa đã vui nhận con!
 
:Chúa đã vui nhận con!
  
:Ngài gọi: Con ơi!  Hãy đến
 
:Suối nước tuôn tràn cho ai khô hạn.
 
:Không còn sầu đau khát vọng,
 
:Mà tràn đầy niềm vui sống.
 
:Nhìn lệ con rơi trong đêm,
 
:Với tiếng khóc không hề nguôi,
 
:Yêu thương con nên Ta xuống đời
 
:Và Ta chết thay vì con.
 
  
 
==Tài Liệu Tham Khảo==
 
==Tài Liệu Tham Khảo==

Bản hiện tại lúc 03:06, ngày 15 tháng 7 năm 2014

Tác Giả

  • Nguyên tác: For Those Tears, I Died
  • Lời: Marsha J. Stevens
  • Nhạc: Marsha J. Stevens
  • Tài Liệu: Thư Viện Tin Lành

Lời Anh

For Those Tears, I Died
1. You said You'd come and share all my sorrows.
You said You'd be there for all my tomorrows.
I came so close to sending You away,
But just like You promised You came there to stay.
I just had to pray!
Refrain
And Jesus said, "Come to the water, stand by My side,
I know you are thirsty, you won't be denied;
I felt ev'ry teardrop when in darkness you cried,
And I strove to remind you that for those tears I died."
2. Your goodness so great I can't understand,
And, dear Lord, I know that all this was planned;
I know that You're here now, and always will be,
Your love loosed my chains and in You I'm free;
But Jesus, why me?
3. Jesus, I give You my heart and my soul,
I know that without God I'd never be whole;
Savior, You opened all the right doors,
And I thank You and I praise You from earth's humble shores;
Take me, I'm Yours.


Lời Việt

Ta Chết Thay Cho Con - Vĩnh Phúc (2011)
1. Ngài thường dặn dò: dầu lệ sầu tràn mắt con.
Ngài hiện diện từng giờ, hằng trông nom dẫn dắt luôn.
Khi con cô đơn với những nỗi đau trong lòng
Lời Ngài ngọt ngào lạ lùng, làm lành mọi vết thương.
Thấm mát linh hồn con.
Điệp Khúc
Ngài gọi: Con ơi! Hãy đến!
Suối nước tuôn tràn cho ai khô hạn.
Không còn sầu đau khát vọng, mà tràn đầy niềm vui sống.
Nhìn lệ con rơi trong đêm, với tiếng khóc không hề nguôi,
Yêu thương con nên Ta xuống đời và Ta chết thay vì con.
2. Vì loài người phạm tội, mà lòng Ngài đầy xót thương.
Ngài tìm gọi mọi người, mà không quên đến với con...
Chính Chúa đã hứa sẽ chẳng bỏ con bao giờ.
Ngay khi lang thang bơ vơ, Ngài dẹp sạch mọi mối lo.
Để cứu con tự do.
3. Lòng thành nguyện cầu, Ngài nhậm lời nhận chính con
Vì hiểu rằng nhờ Ngài, đời con có phước luôn
Ánh sáng Cứu Chúa đã mở lối cho tâm hồn
Chân con đi trong yêu thương, mà nghẹn ngào lời cảm ơn:
Chúa đã vui nhận con!


Tài Liệu Tham Khảo