Tình Yêu Diệu Kỳ

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 23:29, ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Admin (Thảo luận | đóng góp)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Tình Yêu Diệu Kỳ
  • Tài Liệu:

Lời Anh

The Savior's Love
1. I stand amazed in the presence
Of Jesus the Nazarene,
And wonder how He could love me,
A sinner, condemned, unclean.
Refrain:
Oh, how marvelous! Oh, how wonderful!
And my song shall ever be:
Oh, how marvelous! Oh, how wonderful!
Is my Savior’s love for me!
4. For me it was in the garden
He prayed: “Not My will, but Thine.”
He had no tears for His own griefs,
But sweat drops of blood for mine.
3. In pity angels beheld Him,
And came from the world of light
To comfort Him in the sorrows
He bore for my soul that night.
4. He took my sins and my sorrows,
He made them His very own;
He bore the burden to Calv’ry,
And suffered and died alone.
5. When with the ransomed in glory
His face I at last shall see,
’Twill be my joy through the ages
To sing of His love for me.

Lời Việt

Tình Thương Lớn Lao
1. Tôi nghe lòng mình ngạc nhiên biết bao.
Khi nhận được tình thương lớn lao.
Lạ lùng vì sao Chúa yêu được tôi!
Thương đến kẻ xấu xa ô tội.
Điệp Khúc:
Chúa Đấng tuyệt vời! Chúa chết thay tôi.
Trong tim tôi vang khúc hát vui.
Chúa Đấng tuyệt vời! Chúa đổ huyết tha tội.
Tình Chúa đã cứu linh hồn tôi.
2. Trong khu vườn xưa Chúa đã thiết tha:
“Xin mọi sự được theo ý Cha!”
Dòng lệ cạn khô, nhưng giọt mồ hôi
Tê tái nhỏ xuống như huyết tươi.
4. Bao nhiêu tội tôi cùng muôn nỗi sầu.
Riêng một mình Ngài mang đớn đau.
Chịu nhục hình thay cho mọi tội nhân
Thương xót xóa hết bao lỗi lầm.
5. Mai đây từ trời Ngài sẽ tái lâm.
Ôi! Một ngày lòng vui chứa chan.
Nhìn mặt Ngài vinh quang thiên đàng soi
Dân thánh hát khúc ca muôn đời.


Tài Liệu Tham Khảo