Từ Nay Tôi Thuộc Chúa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Từ Nay Tôi Thuộc Chúa
  • Lời: Norman J. Clayton
  • Nhạc: Norman J. Clayton
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Từ Nay Tôi Thuộc Chúa
1. Jêsus Chúa tôi Ngài cứ tríu mến tôi luôn
Nương thân trong tay Ngài cứ vững trí tâm luôn
Chúa đã hiến thân cho chính lẽ sống tôi
Tôi nay luôn thuộc về Chúa.
Điệp Khúc:
Từ nay tôi luôn thuộc Jêsus
Chúa Jêsus luôn thuộc tôi
Chúa vẫn mến yêu tôi luôn cả đời
Dầu trần gian có thay dời.
2. Trong khi tâm tôi còn khắc khoải trong tội tình
Jêsus yêu thương Ngài hiến chính tấm thân mình
Để xóa hết bao đau khổ của chính tôi
Tôi nay luôn thuộc về Chúa.
3. Tâm tôi nay luôn tràn khúc thánh ca hỉ hoan
Jêsus đem tôi vượt thoát ách của Sa-tan
Huyết báu Chúa tuôn rơi đem cứu sống người
Tôi nay luôn thuộc về Chúa.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo