Tội Tôi Được Đóng Đinh Rồi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 02:50, ngày 9 tháng 1 năm 2020 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Added mp3 and pdf)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Tội Tôi Được Đóng Đinh Rồi!
  • Lời: F. A. Breck
  • Nhạc: Grant Colfax Tullar
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Tội Tôi Được Đóng Đinh Rồi!
1. Có những lúc ngồi suy nghĩ tới ơn Chúa dành cho tôi
Thấy nước mắt trong tim mình hiu hắt rơi
Chúa đã đến chịu thay tôi bao đớn đau từ xa xôi
Những yếu đuối trong tôi được Chúa tha rồi!
Điệp Khúc:
Ôi, ơn sâu dường biển khơi, Chúa gánh hết tội lỗi tôi
Ban cho tôi đầy lòng bình an tươi mới
Bao gian ác có trong tôi Jêsus đã đóng đinh rồi
Chúa đổ huyết để thứ tha mọi tội tôi.
2. Lắm lúc thấy mình sao dối trá, kiêu hãnh và tham lam
Chẳng xứng đáng đưa tay nhận ơn Chúa ban
Cứu Chúa vẫn đầy kiên nhẫn theo sát tôi, vì yêu tôi
Chúa lấy hết bao ô tội đóng đinh rồi!
3. Nắm chắc lấy bàn tay Cứu Chúa, không phút nào lìa xa
Bước với Chúa trên thiên trình tôi sẽ qua
Với khúc hát thường trên môi dâng tiếng ca từ tim tôi
Bởi Chúa lấy bao ô tội đóng đinh rồi!

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo