Tập tin:Lolo Script.jpg

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Lolo_Script.jpg(237×128 điểm ảnh, kích thước tập tin: 24 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Chữ viết của người Lô Lô

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện17:47, ngày 8 tháng 6 năm 2019Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 17:47, ngày 8 tháng 6 năm 2019237×128 (24 kB)Admin (Thảo luận | đóng góp)Chữ viết của người Lô Lô

Trang sau sử dụng tập tin này: