Tập tin:Lolo People.jpg

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Lolo_People.jpg(600×450 điểm ảnh, kích thước tập tin: 131 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện18:23, ngày 8 tháng 6 năm 2019Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 18:23, ngày 8 tháng 6 năm 2019600×450 (131 kB)Admin (Thảo luận | đóng góp)

Trang sau sử dụng tập tin này:

Đặc tính hình