Khác biệt giữa các bản “Tận Trung Với Chúa”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
n (Admin đã đổi Tận Trung Với Chúa thành Tôi Tìm Được Jesus/Tận Trung Với Chúa (đã tắt đổi hướng))
n (Admin đã đổi Tôi Tìm Được Jesus/Tận Trung Với Chúa thành Tận Trung Với Chúa (đã tắt đổi hướng))
 
(Không có sự khác biệt)

Bản hiện tại lúc 23:09, ngày 27 tháng 4 năm 2020

Tác Giả

  • Nguyên tác: Give Allegiance To The Lord
  • Lời: Lê Ngọc Vinh
  • Nhạc: Lê Ngọc Vinh
  • Tài Liệu:

Lời Việt

Tận Trung Với Chúa
Tận Trung với Cứu Chúa
Bước theo Ngài mọi đường,
Dù cho bao chông gai coi thường.
Nguyện luôn đứng vững với Jêsus
Trước bảo tố không sợ lo,
Không nao, nguyện tín trung.

Ca Khúc

Nhạc

load PDF

Nhạc

Tài Liệu Tham Khảo