Tại Vầng Đá Ngất Cao

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Tại Vầng Đá Ngất Cao
  • Lời: Charlie Hall
  • Nhạc: Robert Harkness
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Tại Vầng Đá Ngất Cao
1. Dù trời đêm tăm tối vương u buồn
Dù ngày dài mưa bão không ngừng
Lòng này hoàn toàn được bình an trong bóng đá thiêng
Dù trời gió, gió muôn phương kinh hoàng
Dù trời mưa mưa ướt trần gian
Tại Vầng Đá ngất cao, lòng yên nghỉ giữa nguy nan.
Điệp Khúc:
Dù thời gian trôi đi gieo bao nhiêu sầu chia ly
Dù năm tháng vẫn đến bóng dáng ước mộng không đến
Tại vầng đá ngất cao uy quyền
Tôi nương náu biết bao êm đềm
Hồn dựa vào tình yêu thương Cứu Chúa mãi vững bền.
2. Dù đại dương dâng sóng thét vang ầm
Dù thuyền đời bao lúc thăng trầm
Lòng này hoàn toàn được bình an trong bóng đá thiêng
Dù biển sóng, sóng lung lay con thuyền
Dù thuyền nghiêng trên sóng đảo điên
Tại Vầng Đá ngất cao, lòng tôi bình tĩnh vô biên.
3. Dù đường đi gai góc nắng khô cằn
Làm nhọc nhằn thân xác bao lần
Lòng này hoàn toàn được bình an trong bóng đá thiêng
Dù đời sống khó khăn luôn quay cuồng
Bệnh tật đem đau đớn thảm thương
Tại Vầng Đá ngất cao, đời tôi nào thiếu yêu thương.
4. Dù chẳng may tan nát giấc mơ đầu
Dù chỉ còn bao nỗi u sầu
Lòng lặng thầm tìm về nghỉ yên trong bóng đá thiêng
Ngài là Chúa, Đấng yêu thương nhân từ
Ngài cảm thông bao nỗi sầu tư
Tại Vầng Đá ngất cao, lòng yên nghỉ giữa thương đau.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo