Tôn Vinh Ba Ngôi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Father of Heaven, Whose Love Profound
  • Tựa đề: Tôn Vinh Ba Ngôi
  • Lời: Edward Cooper, 1805
  • Nhạc: Peter Ritter, 1792
  • Tài Liệu: The Lutheran Hymnal #242

Lời Anh

Father of Heaven, Whose Love Profound
1. Father of heaven, whose love profound
A ransom for our souls hath found,
Before Thy throne we sinners bend;
To us Thy pardoning love extend.
2. Almighty Son, Incarnate Word,
Our Prophet, Priest, Redeemer, Lord,
Before Thy throne we sinners bend;
To us Thy saving grace extend.
3. Eternal Spirit, by whose breath
The soul is raised from sin and death,
Before Thy throne we sinners bend;
To us Thy quickening power extend.
4. Thrice holy! Father, Spirit, Son,
Mysterious Godhead, Three in One,
Before Thy throne we sinners bend;
Grace, pardon, life, to us extend.

Lời Việt

Tôn Vinh Ba Ngôi
1. Tôn vinh Cha lòng nhân ái khôn tày
Ban linh ân chuộc mua chúng tôi nay
Mọi tội nhân đây quỳ nơi ngai thánh
Khẩn Chúa đoái thương dung xá tội tình.
2. Tôn vinh Con quyền năng, vốn Đạo Trời
Tiên tri, Mưu luận, Chân Chúa muôn đời
Mọi tội nhân đây quỳ nơi ngai thánh
Khẩn Chúa đổ thêm ơn cứu vẹn lành.
3. Tôn vinh Linh đời đời, bởi hơi Ngài
Đem tâm ô tội cho tái sanh rày
Mọi tội nhân đây quỳ nơi ngai thánh
Khẩn Chúa hãy ban hơi sống vận hành.
4. Cha, Con, Linh hiệp một thể Chân Thần
Ba Ngôi vinh diệu, tôn quí muôn phần
Mọi tội nhân đây quỳ nơi ngai thánh
Khẩn Chúa thứ tha, ban xuống ơn lành.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo