Tôi Thấy Đấng Treo Trên Thập Tự

Từ Thư Viện Tin Lành
Phiên bản vào lúc 04:35, ngày 14 tháng 2 năm 2020 của Admin3 (Thảo luận | đóng góp) (→‎Lời Việt)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: I Saw One Hanging on the Tree
  • Tựa đề: Tôi Thấy Đấng Treo Thân Trên Thập Tự
  • Lời: John Newton, 1725-1807
  • Nhạc: Gioacchino A. Rossini, 1792-1868
  • Tài Liệu:

Lời Anh

I Saw One Hanging on the Tree
1. I saw One hanging on a tree,
In agony and blood,
Who fixed His languid eyes on me,
As near His cross I stood.
Refrain
O, can it be, upon a tree,
The Savior died for me?
My soul is thrilled, my heart is filled,
To think He died for me!
2. Sure, never to my latest breath,
Can I forget that look;
It seemed to charge me with His death,
Though not a word He spoke.
3. My conscience felt and owned the guilt,
And plunged me in despair,
I saw my sins His blood had spilt,
And helped to nail Him there.
4. A second look He gave, which said,
“I freely all forgive;
This blood is for thy ransom paid;
I die that thou mayst live.”

Lời Việt

Tôi Thấy Đấng Treo Thân Trên Thập Tự
1. Tôi thấy Đấng treo thân trên thập tự
Gần chết, huyết tươi tuôn đầy
Ngài ngó tôi với cặp mắt mệt lử
Đứng bên thập giá, tôi ngây.
2. Sự ngó ấy xui tâm tôi nghẹn đầy
Đến chết cũng không quên đâu
Dường cáo tôi thủ phạm giết Ngài đấy
Dẫu Christ nào nói nửa câu.
3. Chẳng biết nỗi chi xưa tôi làm vầy
Dẫu khóc ích chi thân này
Sợ khiếp tôi biết chạy trốn đâu đấy
Bởi tôi từng giết Chúa đây.
4. Lần ngó thứ hai như tuyên lời vàng
“Ta thứ tha con nhưng không
Vì cứu con sống ta chết nào quản
Giá mua chuộc chính huyết hồng.”
5. Vậy, chính chỗ đây bêu ra tội trọng
Thật gớm ghê thay tâm tôi
Mà cũng nơi ấn tha thứ Ngài đóng
Ấy sâu nhiệm của ơn trời!

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo