Tôi Sẽ Thưa Với Jêsus

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Tôi Sẽ Thưa Với Jêsus
  • Lời: Elisha Hoffman
  • Nhạc: Elisha Hoffman, 1894
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Tôi Sẽ Thưa Với Jêsus
1. Đời tôi thật gian nan, nguyện thưa với Jêsus
Làm sao tôi gánh hết mọi đau khổ kia
Hồi tôi gặp lao lung, Ngài lo lắng trăm chiều
Chúa quý mến lo liệu mọi kẻ thuộc Ngài.
Điệp Khúc:
Jêsus, Cứu Chúa tôi
Xin dâng lên cho Ngài
Nào tôi dám mang nổi khó khăn một mình
Trình lên cho Jêsus nguyện thưa với Jêsus
Chỉ có Chúa Jêsus hằng cứu giúp tôi.
2. Trình lên cho Jêsus mọi đau đớn lo buồn
Là thiết hữu hằng thương xót tôi
Hồi tôi gặp gian nan, trình lên Chúa Jêsus
Chúa chấm dứt ngay mọi cùng khốn của đời.
3. Trần gian luôn quyến rũ, đặng tôi phải sa lầy
Lòng tôi luôn đối phó cùng bao ác khiên
Trình lên cho Jêsus, Ngài sẽ giúp tôi hoài
Chiến thắng vẻ vang luôn tại thế gian này.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo