Tôi Sẽ Đi

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Wherever He Leads I'll Go
  • Lời: B.B. McKinney
  • Nhạc: B.B. McKinney
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Tôi Sẽ Đi
1. Lặng nghe Jêsus êm tiếng phán rằng,
Con hỡi hãy vác thập tự con.
Vì Ta mua con với chính huyết mình.
Nào theo Ta đi khắp mọi nơi.
Điệp Khúc:
Ngài đưa tôi bất cứ nơi nào,
Nguyện đi theo không hề chối từ,
Vì Jêsus yêu tôi, Tình yêu dạt dào,
Ngài đưa tôi, tôi lưỡng lự sao.
2. Dẫu qua đại dương muôn lớp sóng cuồng,
Hay bóng tối phủ vây đời tôi.
Nguyền mang thập giá theo sát Chúa hoài,
Dầu nơi đâu Chúa cũng dìu đi.
3. Lòng tôi, đời tôi dâng Chúa cả rồi,
Tình yêu Chúa phủ vây đời tôi.
Jêsus là Vua chủ tể vũ trụ,
Ngài đưa tôi, tôi sẵn lòng đi

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo