Tôi Không Bước Đi Một Mình

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Tôi Không Bước Đi Một Mình
  • Lời: Alfred H. Ackley
  • Nhạc: Alfred H. Ackley
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Tôi Không Bước Đi Một Mình
1. Tôi không đi nơi đâu một mình lẻ loi trên đường
Vì Jêsus từng ngày từng giờ luôn bước cùng
Ban yêu thương, an vui, làm thành điều tôi ước mong
Đưa tôi đi qua sa mạc trần gian mênh mông.
Điệp Khúc:
Lòng rất ấm êm cùng Chúa bước trên mọi lối đời
Như người bạn thân bên tôi ngày đêm an ủi
Gần gũi dắt đưa gìn giữ sớm trưa trong ơn lành
Tuy đường còn xa, tôi không bước đi một mình.
2. Dù dặm trường mịt mù đầy cuồng phong chắn lối
Lòng luôn an ninh vì được gần bên Chúa rồi
Dù đời thật nhiều buồn phiền làm cho nước mắt rơi
Sau cơn đau thương luôn là bài ca vui tươi.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo