Tình Yêu Thiên Thượng

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Tình Yêu Thiên Thượng
  • Lời: Nguyễn Lâm Hương
  • Nhạc: Charles F. Weigle
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Tình Yêu Thiên Thượng
1. Jêsus từ ái xuống thế gian này
Ôi tình yêu Chúa lớn thay
Hy sinh chịu chết thay cho muôn người
Chúa chịu đau đớn sầu cay.
Điệp Khúc:
Nơi thiên đàng xuống thế gian
Hy sinh thân báu do ý Cha Ngài
Muôn tội này Chúa vui mang
Ơn sâu ấy không chi tày.
2. Nơi thập tự giá Jêsus chịu hình
Bao sự đau đớn Chúa ôi!
Ơn sâu rộng ấy xiết kể muôn nghìn
Chính Ngài vui chết vì tôi.
3. Nay con nguyện đến dâng thân linh này
Vui lòng nghe tiếng Chúa ban
Xin Cha truyền phán con vui vâng lời
Dẫu rằng đi khắp trần gian.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo