Tìm Chiên Lạc Bước

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Tìm Chiên Lạc Bước
  • Lời: William A. Odgen
  • Nhạc: William A. Odgen
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Tìm Chiên Lạc Bước
1. Jêsus Christ khuyên ta dắt đem chiên lạc đường
Qua bao rừng rậm dầu gian nguy khó khăn
Ai người đang biếng nhác xin được Cha thứ tha
Nghe chăng Ngài truyền: “Kiếm chiên lạc đến ta.”
Điệp Khúc:
Ta mau ra đi băng qua bao chông gai
Lang thang bơ vơ muôn nơi xa nôi, nơi xa xôi
Tươi vui hân hoan bởi thoát khỏi hố lầy
Jêsus Cứu Chúa chính Đấng chăn bầy là Đấng chăn bầy.
2. Tôi tình nguyện theo chân Chúa Jêsus
Hằng ngày thương yêu mọi người trầm luân hư mất nay
Đây bầy chiên yếu đuối, kia người sa ngã
Mong đỡ nâng khuyên dạy, chức thiêng làm chu toàn.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo